โรงรับจำนำของรัฐ ขยายเวลาตั๋วจำนำไม่คิดดอกเบี้ย

โรงรับจำนำของรัฐ ขยายเวลาตั๋วจำนำไม่คิดดอกเบี้ย

โรงรับจำนำของรัฐ ขยายเวลาตั๋วจำนำไม่คิดดอกเบี้ย

รูปข่าว : โรงรับจำนำของรัฐ ขยายเวลาตั๋วจำนำไม่คิดดอกเบี้ย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.โดยสถานธนานุเคราะห์ หรือ สธค.ออกมาตราการลดและขยายเวลาตั๋วรับจำนำ โดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน จากสถานการณ์แพร่ระบายไวรัส COVID-19

วันนี้ (23 มี.ค.63) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยถึงโครงการ “สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด – 19”เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

ปลัดกระทรวง พม.กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก และจากข้อมูลของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. มองว่า จีดีพีของไทยจะขยายตัวลดลง ทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออก ค่าเงินบาท ภัยแล้ง และไวรัสโควิด-19 จะทำให้แรงงานและคนในสังคมไทยได้รับผลกระทบ มาตราการที่เกิดขึ้นนี้น่าจะช่วยเหลือผ่อนคลายจากภาวะความวิตกต่อการดำเนินชีวิตและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้สามารถดำเนินชีวิตหรือผ่านพ้นวิกฤตนี้

 


ทางด้านนายประสงค์ พันธ์ลิมา ผอ.สำนักงานธนานุเคราะห์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวประชาชนสามารถ รับสิทธิพิเศษ 3 ฟรีดังนี้

ฟรีที่1 ขยายเวลาตั๋วจำนำ 90 วัน แก่ผู้มาใช้บริการวงเงินไม่เกิน10,000บาท ที่มีตั๋วจำนำตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.-31 มี.ค.2563 จะขยายอายุตั๋วจำนำจาก 4 เดือน 30 วันเป็น 4 เดือน 120 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ย ,ส่วนการขยายเวลาต้องมาลงทะเบียนที่สถานธนานุเคราะห์ (สธค.) ทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31พ.ค.2563 จำกัด 1คน 1สิทธิ์ 

ฟรีที่ 2 รับของที่ระลึกครบรอบ 65 ปี (เฉพาะผู้มาใช้บริการในวันพุธ ที่29 เม.ย.63)

ฟรีที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน การอบรมเรื่อง"ทองคำ"ให้แก่บุคคลภายนอก การให้ความรู้เรื่องการบริหารเงิน กิจกรรมทั้งสองจะถูกจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้

สถานธนานุเคราะห์ หรือ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ มีทั้งหมด 39 สาขา
ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : สธค.โรงรับจำนำของรัฐ  โทร. 02-281-7500 หรือ  

line:@ogp.pawn หรือ www.facebook.com/pawn.co.th 

  

กลับขึ้นด้านบน