ตร.ยืนยันไม่จับปรับประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย

ตร.ยืนยันไม่จับปรับประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย

ตร.ยืนยันไม่จับปรับประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย

รูปข่าว : ตร.ยืนยันไม่จับปรับประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนยันไม่ได้มีนโยบายการจับปรับประชาชนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย ส่วนการจับกุมผู้ขับขี่รถสาธารณะในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากขัดคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เรื่องมาตรการในการควบคุมป้องกัน COVID-19

วันนี้ (26 มี.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันไม่ได้มีนโยบายการจับปรับประชาชนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย ส่วนกรณีการจับกุมในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการดำเนินการกับผู้ขับขี่รถสาธารณะ เนื่องจากขัดคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เรื่องมาตรการในการควบคุมป้องกัน COVID-19

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา ที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกำหนดให้ผู้ขับขี่รถสาธารณะทุกประเภท เช่น รถโดยสารสาธารณะ รถตู้โดยสาร รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือเรือโดยสาร ต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลอย่างเคร่งรัด

ขณะเดียวกัน จะต้อองมีการป้องกันตนเองโดยล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล และสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ซึ่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อในแต่ละจังหวัดกำหนด

กลับขึ้นด้านบน