ชาวบ้านประกอบพิธีป้องกัน COVID-19 จ.เชียงราย

ชาวบ้านประกอบพิธีป้องกัน COVID-19 จ.เชียงราย

ชาวบ้านประกอบพิธีป้องกัน COVID-19 จ.เชียงราย

รูปข่าว : ชาวบ้านประกอบพิธีป้องกัน COVID-19 จ.เชียงราย

หมู่บ้านชาวเขาหลายหมู่บ้านใน อ.เทิง จ.เชียงราย ประกอบพิธีเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และให้คนในหมู่บ้านช่วยกันป้องกัน COVID-19 ที่อาจแพร่ระบาดเข้ามาในหมู่บ้าน

วันนี้ (29 มี.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในหมู่บบ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย สร้างหุ่นและซุ้มประตูเอาไปติดไว้ที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน ตามความเชื่อของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่อาจเข้ามาในหมู่บ้าน รวมถึง COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

 

 

ผู้ใหญ่บ้านยอมรับปิดหมู่บ้านได้ยาก

นายบุญชัย ชาญชัยพิทักษ์ศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าไทย เปิดเผยว่า ก่อนจะสร้างหุ่นและซุ้มประตู ชาวบ้านจะร่วมกันทำพิธีที่บ้านของผู้นำชุมชน เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติให้มาปกปักษ์รักษาคนในหมู่บ้าน ในอดีตจะปิดหมู่บ้านห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันอาจทำได้ยาก แต่ชาวบ้านทุกหลังยังยึดประเพณี โดยจะติดไม้ไผ่สาน หรือชาวบ้านเรียกว่า "จ๋าย" และ "ใบไม้" ที่ชาวบ้านเชื่อ 2 สิ่งนี้จะป้องกันกันสิ่งชั่วร้ายเข้าไปบ้าน

 

 

เร่งสร้างภูมิคุ้มกัน-ปิดบ้านพักโฮมสเตย์

นอกจากนี้ ในหมู่บ้านร่มฟ้าไทย ชาวบ้านยังช่วยกันเก็บสมุนไพรจากป่าในหมู่บ้านกว่า 18 ชนิด ซึ่งจะแจกให้กับคนในหมู่บ้านนำไปต้มบำรุงร่างกายให้แข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมกับมีมาตรการในชุมชนร่วมด้วย เช่น ปิดบ้านพักโฮมสเตย์ชั่วคราวทั้งหมด 28 แห่ง


ขณะที่คนในหมู่บ้านที่มาจากต่างถิ่นก็จะต้องแจ้ง อสม.และผู้นำชุมชน เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการกักตัว 14 วัน และรายงานไปยังอำเภอ

 

 

ชาวบ้านมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว

สำหรับหมู่บ้านร่มฟ้าไทย มีจำนวน 120 หลังคาเรือน มีประชากร 320 คน ชาวบ้านมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว และมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือภูชี้ฟ้า ที่แต่ละปีนักท่องเที่ยวนิยมไปชมทะเลหมอก และมาพักสัมผัสอากาศเย็นบนเขาตลอดทั้งปี จึงอาจทำให้เสี่ยงต่อการระบาดของโรค

 

กลับขึ้นด้านบน