เปิดให้ "คนไทย" ในมาเลเซียเข้าจุดผ่านแดน 4 แห่งภาคใต้

เปิดให้ "คนไทย" ในมาเลเซียเข้าจุดผ่านแดน 4 แห่งภาคใต้

เปิดให้ "คนไทย" ในมาเลเซียเข้าจุดผ่านแดน 4 แห่งภาคใต้

รูปข่าว : เปิดให้ "คนไทย" ในมาเลเซียเข้าจุดผ่านแดน 4 แห่งภาคใต้

จ.สตูล สงขลา และนราธิวาส อนุญาตให้คนไทยในมาเลเซียเดินทางกลับเข้าไทย บริเวณจุดผ่านแดน 4 แห่ง ตั้งแต่วันนี้ (29 มี.ค.) เป็นต้นไป โดยต้องแสดงใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศ

วันนี้ (29 มี.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เปิดเผยว่า จ.สตูล สงขลา และนราธิวาส จะเปิดให้คนไทยในมาเลเซียเดินทางกลับเข้าไทย ทางจุดผ่านแดน 4 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือตำมะลัง, วังประจัน, สะเดา และสุไหงโก-ลก

โดยผู้ที่จะเดินทางผ่านแดน ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบุข้อความ "Fit to Travel" ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง และหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ

แต่หากไม่มีเอกสารทั้ง 2 รายการ และ/หรือไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทราบล่วงหน้า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยโดยเด็ดขาด

วิธีขอหนังสื่อรับรองเดินทางกลับไทย

เมื่อมีใบรับรองแพทย์ Fit to Travel แล้ว สามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย จากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ 2 วิธี ดังนี้

1. แบบออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและอัพโหลดใบรับรองแพทย์ Fit to Travel ได้ที่ https://forms.gle/GYpnZ9bZCE8saJmK9

2. ติดต่อด้วยตัวเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยต้องนำใบรับรองแพทย์มาด้วย

  • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.30-13.00 น. และ 14.00-15.30 น.
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โดยขอให้นัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ที่ โทร. +6097430640 และ +60196675266
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง โดยขอให้นัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ที่ โทร. +60123914866

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สถานทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

 

กลับขึ้นด้านบน