จุฬาฯ พบอาจารย์พิเศษทันตแพทยศาสตร์ ติด COVID-19

จุฬาฯ พบอาจารย์พิเศษทันตแพทยศาสตร์ ติด COVID-19

จุฬาฯ พบอาจารย์พิเศษทันตแพทยศาสตร์ ติด COVID-19

รูปข่าว : จุฬาฯ พบอาจารย์พิเศษทันตแพทยศาสตร์ ติด COVID-19

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่า อาจารย์พิเศษติดเชื้อ COVID-19 กักตัวบุคลากรทางการแพทย์ของคณะฯ 11 คน ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา 13 คน

วันนี้ (30 มี.ค.2563) คณะทันตแพทยศาสตร์ ออกประกาศเรื่อง พบอาจารย์พิเศษติด COVID-19 โดยมีรายละเอียดว่า


เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับแจ้งว่า มีอาจารย์พิเศษของคณะฯ ติดโรค COVID-19 โดยได้รับข้อมูลว่า มีไข้ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2563 และได้เดินทางเข้ามายังคณะฯ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

เมื่อทราบเรื่องดังกล่าว คณะฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด (ดูได้ที่ https://www.chula.ac.th/wp-
content/uploads/2020/03/SOP-Covid-Thai,pd) ดังนี้

1. แจ้งประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทันที และทำการเก็บข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย สถานที่ที่ไปในคณะฯ และการเข้ามาที่คณะฯ ในช่วง 14 วัน ก่อนวันที่ 20 มี.ค.2563 เมื่อนับถอยหลังไป 14 วัน จากวันที่เริ่มมีไข้ พบว่า อาจารย์พิเศษได้เข้ามาปฏิบัติงานที่คณะ ในวันที่ 6 และ 13 มี.ค.2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

2. แจ้งผู้ที่มีการสัมผัสหรือติดต่อโดยตรงกับอาจารย์พิเศษ ในวันที่ 6 มี.ค. วันที่ 13 มี.ค. และวันที่ 20 มี.ค.2563 ทันที ซึ่งได้แก่ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของคณะฯ จำนวน 11 คน โดยให้กักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และนัดตรวจเชื้อในวันที่ 30 มี.ค.2563 กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาใน 3 วันดังกล่าว จำนวน 13 คน โดยได้แจ้งให้กักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วันเช่นกัน พร้อมกับนัดวันตรวจเชื้อในขั้นถัดไป

3. ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของคณะฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคในวันที่ 29 มี.ค. 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ ตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกคน และได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยจะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน รวมถึงผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางทันตกรรมอย่างดีที่สุด

 

 

กลับขึ้นด้านบน