กต.หารือเร่งช่วยคนไทยตกค้างกลับประเทศ

กต.หารือเร่งช่วยคนไทยตกค้างกลับประเทศ

กต.หารือเร่งช่วยคนไทยตกค้างกลับประเทศ

รูปข่าว : กต.หารือเร่งช่วยคนไทยตกค้างกลับประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ โดยยังยืนยันจะใช้มาตรการคัดกรองตามเดิม พร้อมเร่งอำนวยความสะดวกให้คนไทยที่ตกค้างอยู่ตามชายแดนได้กลับภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2563 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการบริหารจัดการคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทางบก รวมถึงที่ผ่านช่องทางธรรมชาติ การบริหารจัดการคนไทยในต่างประเทศ และการบริหารจัดการคนต่างชาติที่ตกค้างในประเทศไทย รวมถึงการเดินทางออกจากไทยของคนต่างชาติ

ภาพจาก กต.

ภาพจาก กต.

 

ขณะที่นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า คนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศ ไม่ว่าทางบกหรือทางอากาศ ต้องทำตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งออกเมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 พร้อมเร่งสำรวจจำนวนคนไทยในต่างประเทศที่ประสงค์เดินทางกลับไทย โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบยุโรป แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด รวมถึงยังไม่ได้กำหนดเวลาในการเดินทางกลับ

ภาพจาก กต.

ภาพจาก กต.

 

ส่วนการเดินทางของชาวต่างชาติออกจากประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศเปิดให้สถานทูตของประเทศต่างๆ ติดต่อประสานงานเข้ามากับทางกระทรวงฯ เพื่อดำเนินการนำเครื่องบินเช่าเหมาลำ เข้ามารับพลเรือนกลับประเทศได้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะนำผลการประชุมครั้งนี้ไปเสนอในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

กลับขึ้นด้านบน