จ.ขอนแก่น เข้มงวดตรวจคัดกรองก่อนเข้าตลาด

จ.ขอนแก่น เข้มงวดตรวจคัดกรองก่อนเข้าตลาด

จ.ขอนแก่น เข้มงวดตรวจคัดกรองก่อนเข้าตลาด

รูปข่าว : จ.ขอนแก่น เข้มงวดตรวจคัดกรองก่อนเข้าตลาด

แม้ว่าจังหวัดขอนแก่นจะแถลงยืนยันว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 3 คน หายเป็นปกติและแพทย์ให้กลับบ้านแล้ว แต่ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในระดับชุมชนยังคงเข้มงวด โดยเฉพาะการคัดกรองประชาชนก่อนเข้าไปซื้อของในตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และ อสม. บ้านคำไฮ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ทำหน้าที่ตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาเลือกซื้ออาหาร ที่ตลาดคำไฮ มีการวัดไข้ ให้ล้างมือ และคอยประกาศแจ้งเตือนให้เดินห่างกันและหากใครไม่สวมหน้ากากอนามัย ก็จะห้ามเข้าตลาดโดยเด็ดขาด

ตลาดคำไฮ แห่งนี้ จะเปิดขายอาหารทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนถึง 20.00 น. มีอาหารพื้นบ้านที่หลากหลาย เป็นที่ชื่นชอบของคนอีสาน ซึ่งลูกค้าประจำส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง ก็จะตั้งใจมาเลือกซื้อวัตถุดิบจากตลาดแห่งนี้ ไปปรุงเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านอีสาน

แต่ละวันจะมีประชาชนมาซื้อของที่ตลาดไม่ต่ำกว่า 1 พันคน ขณะที่สภาพตลาด เป็นแผงขายอาหารตั้งริมถนน ผู้คนต้องเดินเบียดเสียด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกรงว่าอาจเสี่ยงแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จึงกำหนดมาตรการเพื่อให้ชุมชนร่วมคัดกรอง ซึ่งหากประชาชนไม่ปฏิบัติตาม ก็อาจจะพิจารณาปิดตลาด ซึ่งกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้ากว่า 200 คน 

นางสุชานันท์ บุดดาน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคำไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ระบุว่า หากมีการปิดตลาดจะกระทบทั้งต่อพ่อค้าแม่ค้า ที่ขาดรายได้ ส่วนประชาชนก็ขาดอาหารที่ถูกปาก จึงแทบไม่อยากมีใครอยากให้ปิดตลาด หลายคนจึงให้ความร่วมมือกับมาตรการนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ยังควบคุมให้มีการจัดสภาพตลาดให้เป็นระเบียบ สะอาด และจะมีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

ก่อนหน้านี้จังหวัดขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 3 คน แต่ล่าสุดแพทย์แถลงยืนยันว่าทั้งหมดหายเป็นปกติแล้วและให้กลับบ้านได้ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดจะยังเข้มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ต่อไป จนกว่าสถานการณ์ในภาพรวมจะคลี่คลาย 

กลับขึ้นด้านบน