รพ.สนาม มธ. ผลิตหุ่นยนต์ช่วยงาน จนท.ลดเสี่ยง COVID-19

รพ.สนาม มธ. ผลิตหุ่นยนต์ช่วยงาน จนท.ลดเสี่ยง COVID-19

รพ.สนาม มธ. ผลิตหุ่นยนต์ช่วยงาน จนท.ลดเสี่ยง COVID-19

รูปข่าว : รพ.สนาม มธ. ผลิตหุ่นยนต์ช่วยงาน จนท.ลดเสี่ยง COVID-19

รพ.สนามธรรมศาสตร์ใช้หุ่นยนต์ Tham-Robot จัดส่งอุปกรณ์การแพทย์ ยา อาหาร เก็บตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระจากผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (31 มี.ค.2563) นายวัชระ อมศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ในขั้นตอนการรักษาและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วย คณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล มธ.เฉลิมพระเกียรติ จึงร่วมกันพัฒนา Tham-Robot รถเข็นอัจฉริยะทางการแพทย์ตัวแรก โดยใช้เวลา 48 ชั่วโมง ในการพัฒนาอุปกรณ์นี้ขึ้น หลังจากก่อตั้งโรงพยาบาลสนาม มธ.

สำหรับ Tham-Robot ทำงานโดยใช้อุปกรณ์พิเศษติดตั้งที่บริเวณใต้รถเข็นเพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ ควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลจากห้องทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องเดินทางไปยังห้องพักผู้ป่วย ลดการสัมผัสและการติดเชื้อ COVID-19 หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถให้บริการส่งยาระหว่างวัน บริการส่งอาหาร รวมถึงเก็บตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระ โดยสามารถใช้งานได้ดีทั้งพื้นผิวภายนอกและภายในอาคาร

ขณะนี้ทางคณะผู้จัดทำกำลังเร่งผลิตหุ่นยนต์ Tham-Robot ให้เพียงพอกับความต้องการการใช้งานและสามารถส่งไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ต้องการหุ่นยนต์ในลักษณะเดียวกันนี้ไปใช้งาน

กลับขึ้นด้านบน