มท.ดันขยายงบฯ รับมือ COVID-19 จังหวัดละ 50 ล้านบาท

มท.ดันขยายงบฯ รับมือ COVID-19 จังหวัดละ 50 ล้านบาท

มท.ดันขยายงบฯ รับมือ COVID-19 จังหวัดละ 50 ล้านบาท

รูปข่าว : มท.ดันขยายงบฯ รับมือ COVID-19 จังหวัดละ 50 ล้านบาท

กระทรวงมหาดไทย ดันงบ ปภ. จังหวัดละ 50 ล้านบาทให้ทุกจังหวัด เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (1 เม.ย.2563) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ จะเป็นประธานการประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกิดประสิทธิภาพไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ซึ่งจะสั่งการให้มีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. เพื่อให้จังหวัดต่างๆ ได้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสถานการณ์ COVID-19 ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุฉุกเฉิน

ล่าสุดกรมบัญชีกลางได้ขยายวงเงินงบฯ จาก 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท ให้แต่ละจังหวัด ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำงบประมาณนี้ ไปแก้ปัญหาการแพร่ระบาด COVID-19 ได้ จึงต้องเร่งทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถนำงบนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ โดยสามารถที่จะนำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ยา ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านนี้ เพื่อเป้าหมายสำคัญคือ ทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเร็ว
กลับขึ้นด้านบน