ทส.สำรวจช้างท่องเที่ยวจากผลกระทบ COVID-19

ทส.สำรวจช้างท่องเที่ยวจากผลกระทบ COVID-19

ทส.สำรวจช้างท่องเที่ยวจากผลกระทบ COVID-19

รูปข่าว : ทส.สำรวจช้างท่องเที่ยวจากผลกระทบ COVID-19

ปลัดทส.กำชับกรมอุทยาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์การสวนสัตว์ ดูแลสุขภาพช้างเลี้ยง และหาแนวทางช่วยเหลือช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากปัญหา COVID-19

วันนี้ (1 เม.ย.2563) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. มอบหมายให้ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาช้างที่ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID- 19 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง คือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านระบบ Video Conference

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ การดูแลสุขภาพของช้าง ให้กรมอุทยานแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดชุดทีมสัตวแพทย์ เพื่อดูแลและตรวจติดตามสุขภาพช้างโดยมีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์การสวนสัตว์ให้การสนับสนุน ส่วน การช่วยเหลือเยียวยา และดูแลความเป็นอยู่ของช้าง ให้กรมอุทยานฯ บูรณาการร่วมกับกรมการปกครอง เพื่อประสานไปยังอำเภอ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดำเนินการกำกับดูแลให้ความช่วยเหลือต่อไป

กลับขึ้นด้านบน