เชียงใหม่คุมเข้มกลุ่มเสี่ยงไทย-ต่างชาติเข้าจังหวัด

เชียงใหม่คุมเข้มกลุ่มเสี่ยงไทย-ต่างชาติเข้าจังหวัด

เชียงใหม่คุมเข้มกลุ่มเสี่ยงไทย-ต่างชาติเข้าจังหวัด

รูปข่าว : เชียงใหม่คุมเข้มกลุ่มเสี่ยงไทย-ต่างชาติเข้าจังหวัด

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ออกคำสั่งเพิ่มเติมคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าพื้นที่ จ.เชียงใหม่ รวมถึงคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ กทม.-ปริมณฑล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และภูเก็ต ให้กักตัวเองสังเกตอาการ 14 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย.นี้

วันนี้ (2 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งเพิ่มเติมในการคัดกรองชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่ รวมถึงคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อยกระดับเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย.2563 ดังนี้

1. ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จะต้องถูกคุมตัวไว้สังเกตอาการ 14 วัน ในสถานที่ที่กําหนด เพื่อตรวจและทําการสอบสวนทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรค COVID-19 ส่วนชาวต่างชาติที่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ให้กักตนเองในที่พัก 14 วัน

2. คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และภูเก็ต ที่เดินทางมาถึง จ.เชียงใหม่ ต้องกักตนเองในที่พัก 14 วัน และให้ปฏิบัติตามคําแนะนําตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเฝ้าระวังกักตนเองและให้คําแนะนําวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจออกคำสั่งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทาง โดยให้ถือว่าคำสั่งหรือการมอบหมายของหัวหน้างาน เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งนี้ ภายใต้การดำเนินการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิมีโทษ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีโทษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

กลับขึ้นด้านบน