บริษัทเจลล้างมือแจง อย.ให้จดแจ้งใหม่ เพราะมีแอลกอฮอล์เกิน 70 %

บริษัทเจลล้างมือแจง อย.ให้จดแจ้งใหม่ เพราะมีแอลกอฮอล์เกิน 70 %

บริษัทเจลล้างมือแจง อย.ให้จดแจ้งใหม่ เพราะมีแอลกอฮอล์เกิน 70 %

รูปข่าว : บริษัทเจลล้างมือแจง อย.ให้จดแจ้งใหม่ เพราะมีแอลกอฮอล์เกิน 70 %

บริษัทผลิตเจลล้างมือชี้แจงกรณี อย.เพิกถอนใบจดแจ้ง และเรียกคืนผลิตภัณฑ์ เพราะหลัง COVID-19 ระบาด อย.ให้เปลี่ยนแปลงส่วนผสมเจลล้างมือ มีแอลกอฮอล์เกินกว่า 70 เปอร์เซนต์ได้

จากกรณี คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70 % โดยปริมาตร จำนวน 24 รายการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ขายในท้องตลาดจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70 %

ตามข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย.ถอนใบจดแจ้ง-เรียกคืน 24 เจลล้างมือแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70%

https://news.thaipbs.or.th/content/290513

วันนี้ (2 เม.ย.2563) นายณัฐพล ผ่องธัญญา กรรมการผู้จัดการบริษัท ไซเอนซ์ วิสดอม จำกัด ชี้แจงว่า บริษัทของเราได้ทำหนังสือขอชี้แจง ดังนี้

1.การจดแจ้งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (เช่น แฮนด์เจล) ในฐานะเครื่องสำอาง ก่อนวันที่ 9/3/2563 จะไม่สามารถจดแจ้งตำรับที่มีสัดส่วนของแอลกอฮอล์เกินร้อยละ 70 ได้ โดยที่ทาง กองเครื่องสำอาง อย. ไม่ได้ระบุมาว่า ร้อยละ 70 โดยปริมาตร หรือ โดยน้ำหนัก

ดังนั้นการจดแจ้งแฮนด์เจลในทุกสูตร ที่เป็นเครื่องสำอาง ก่อนวันที่ 9/3/2563 จะต้องจดแจ้งในสัดส่วนแอลกอฮอล์ร้อยละต่ำกว่า 70 ทั้งหมด ส่วนสินค้าที่มีแอลกอฮอล์เกินกว่าร้อยละ 70 จะถือเป็นยา ต้องจดทะเบียนในฐานะยารักษาโรค

2.ต่อมาในวันที่ 13/9/2562 ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศจะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (เช่น แฮนด์เจล) เปลี่ยนจาก เครื่องสำอาง และยารักษาโรค ให้กลายเป็นเครื่องมือแพทย์ โดยจะต้องมีสัดส่วนของแอลกอฮอล์เกินร้อยละ 70 โดยปริมาตรเท่านั้น ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ผลิตที่มีใบจดแจ้งเดิม (คือใบจดแจ้ง เครื่องสำอาง หรือยารักษาโรค) อนุญาตให้มาเปลี่ยนเป็น ใบจดแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ได้ โดยได้กำหนดให้เปลี่ยนเป็นเครื่องมือแพทย์ได้ ตั้งแต่วันที่ 11/3/2563 เป็นต้นไป

3.เนื่องจากเหตุการระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้ความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (เช่น แฮนด์เจล) เพิ่มขึ้นสูงมาก
จึงทำให้ทางกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศใหม่ ในวันที่ 9/3/2563 เพื่อยกเลิกประกาศเดิมที่เคยประกาศไว้ในวันที่ 13/9/2562 โดยจะคงไว้ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (เช่น แฮนด์เจล) ยังคงเป็นเครื่องสำอางอยู่ดังเดิม

ในวันเดียวกัน อย.ได้ออกประกาศว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (เช่น แฮนด์เจล) จะต้องมีสัดส่วนของแอลกอฮอล์ เกินกว่า
ร้อยละ 70 เท่านั้น

โดยตั้งแต่วันที่ 9/3/2563 เป็นต้นมา ผู้ผลิตเครื่องสำอางสามารถจดแจ้งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (เช่น แฮนด์เจล) ให้มีสัดส่วนของ แอลกอฮอล์เกินกว่าร้อยละ 70 ได้

 

กลับขึ้นด้านบน