สร.รฟท.ร้องหยุดเดินขบวนรถโดยสาร เว้นจำเป็น

สร.รฟท.ร้องหยุดเดินขบวนรถโดยสาร เว้นจำเป็น

สร.รฟท.ร้องหยุดเดินขบวนรถโดยสาร เว้นจำเป็น

รูปข่าว : สร.รฟท.ร้องหยุดเดินขบวนรถโดยสาร เว้นจำเป็น

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย เรียกร้องประกาศงดการเดินขบวนรถโดยสารทั้งหมด เว้นกรณีจำเป็น หลังพบผู้เสียชีวิตบนขบวนรถ ระบุขณะนี้มีผู้โดยสารน้อยมาก

วันนี้ (3 เม.ย.2563) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 เรื่อง ขอให้การรถไฟฯ กำหนดมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีรายละเอียดว่า

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างยากที่จะคาดการณ์ แม้ในบางประเทศจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังอยู่ในสถานะการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด แต่บางประเทศยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดยากที่จะควบคุมมีผู้ติดเชื้อ เกิดอาการป่วย และเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจนองค์การอนามัยโลก (WHO) ต้องประกาศให้เป็นภัยพิบัติของโลก

ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยากจะควบคุม รัฐบาลจึงขอความร่วมมือมายังประชาชนในสาขาอาชีพต่าง ๆ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเข้มงวดเฝ้าระวัง และปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ

ร้องหยุดเดินขบวนรถโดยสาร

ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)ได้ตระหนักถึงภัยพิบัติดังกล่าว จึงได้เข้าพบนายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ เพื่อเสนอแนวทางการป้องกันดังแถลงการณ์ที่ออกมาก่อนหน้านี้ ปัจจุบันจากการแถลงข่าวของรัฐบาลสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น และเรียกร้องให้ประชาชนอยู่กับบ้าน ทำงานที่บ้าน งดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก พร้อมกับทยอยปิดสถานที่ต่าง การรถไฟฯ เป็นหน่วยงานด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า การทำงานที่บ้านอาจมีบางส่วนทำได้ แต่ส่วนมากไม่สามารถทำได้ ทำให้เกิดความวิตกกังวลต่อพนักงานที่จะมีความเสี่ยงเพราะต้องใกล้ชิดสัมพันธ์กับผู้โดยสาร

ล่าสุดที่มีผู้โดยสารเสียชีวิตบนขบวนรถด่วนที่ 37 (กรุงเทพฯ - สุไหงโก-ลก) ซึ่งทราบภายหลังว่าสาเหตุที่เสียชีวิตเกิดจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงต้องตัดตู้รถโดยสารทิ้งไว้เพื่อทำความสะอาดฉีดยาฆ่าเชื้อ และการรถไฟฯ มีคำสั่งกักตัวพนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับขบวนรถดังกล่าว 9 คน เป็นเวลา 14 วัน นำมาซึ่งข้อเรียกร้องของพนักงานที่ต้องการให้การรถไฟฯ หยุดเดินขบวนรถทั้งหมดโดยสิ้นเชิง สนองนโยบายและคำสั่งของรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสารน้อยมาก บางขบวนรถแทบจะวิ่งรถเปล่า และในบางจังหวัดก็ประกาศปิดจังหวัดห้ามรถไฟ รถโดยสารทั่วไป เครื่องบิน เรือเข้าไปยังจังหวัดนั้น ๆ เช่น พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภูเก็ต เป็นต้น และมีอีกหลายจังหวัดที่จะตามมา

สร.รฟท. 3 มาตรการ

  • ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกาศงดการเดินขบวนรถโดยสารทั้งหมด แต่หากมีความจำเป็นที่จะเดินรถบางขบวนที่มีความจำเป็น รัฐบาลและการรถไฟฯ ต้องจัดอุปกรณ์ตรวจร่างกายคัดกรองผู้โดยสารทุกสถานีที่จอดรับส่ง จัดเครื่องป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เจลทำความสะอาด แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทั่วถึง และต้องทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อตู้รถโดยสารทั้งขบวน รวมถึงรถจักรเมื่อเดินทางถึงปลายทางทั้งไปและกลับ
  • พนักงานในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องใกล้ชิดสัมพันธ์กับผู้โดยสาร หากต้องกักตัวตามคำสั่งของรัฐบาลต้องไม่คิดคะแนนวันลา หรือพนักงานที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต้องกักตัวและต้องเข้ารับการรักษาตามคำสั่งแพทย์ก็จะต้องไม่คิดคะแนนวันลาด้วย
  • พนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและการรถไฟฯ มีคำสั่งให้ไปตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 การรถไฟฯ ต้องออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด รวมถึงพนักงานที่ไปตรวจด้วยตัวเองแล้วพบว่าติดเชื้อให้สามารถเบิกจ่ายจากการรถไฟฯ เว้นแต่ไปตรวจเองแล้วไม่พบค่าตรวจบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบเอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชายกลับจากปากีสถานตาย COVID-19 กักตัว 11 พนักงานรถไฟ 

พบผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 รายล่าสุด เป็น พขร.การรถไฟฯ 

รฟท.อาจต้องกักตัวพนักงานเพิ่มกว่า 10 คน 

 

กลับขึ้นด้านบน