“วิษณุ” เผยอาจขยายเวลาเคอร์ฟิว หากตรึง 6 ชม. ไม่ได้ผล

“วิษณุ” เผยอาจขยายเวลาเคอร์ฟิว หากตรึง 6 ชม. ไม่ได้ผล

“วิษณุ” เผยอาจขยายเวลาเคอร์ฟิว หากตรึง 6 ชม. ไม่ได้ผล

รูปข่าว : “วิษณุ” เผยอาจขยายเวลาเคอร์ฟิว หากตรึง 6 ชม. ไม่ได้ผล

“วิษณุ” ย้ำยังไม่ปิดประเทศ เผยเตียมใช้ “ยาแรง” ขึ้น หากเคอร์ฟิว 6 ชม.ยังไม่เป็นผล แนะคนมีความจำเป็นเดินทางช่วงเคอร์ฟิวขอเอกสารรับรองจาก ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน

การแถลงข่าวประจำวันที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงชี้แจงประกาศฉบับที่ 2 อาศัยอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งมีสาระสำคัญคือการประกาศ “เคอร์ฟิว” หรือกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน

นายวิษณุ ระบุว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินให้อำนาจออกประกาศคำสั่ง “ห้าม” ซึ่งรัฐบาลประกาศไปแล้ว 1 ฉบับ และวันนื้เป็นประกาศฉบับที่ 2 คือ เคอร์ฟิว หรือกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน และหากยังใช้ไม่ได้ผลตามที่ควรอาจมีฉบับอื่นๆ ตามมาอีก

ทั้งนี้สาระสำคัญขอประกาศฉบับที่ 2 ข้อที่ 1 ประเทศไทยยังไม่ “ปิดประเทศ” เพราะปิดประเทศหมายถึงปิดสนามบินห้ามคนเข้าออกโดยเด็ดขาด แต่ตอนนี้คนไทยในต่างประเทศยังเข้าได้ เช่น นักเรียนไทยที่ไปเรียนชั่วคราวในต่างประเทศ กำลังจะกลับเข้ามา แต่ทั้งหมดต้องกักตัว

ส่วนต่างชาติที่จะเข้ามามีขั้นตอนซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการขอเอกสารรับรองจากสถานทูตและเอกสารทางการแพทย์ รวมถึงหาสายการบินที่บินเข้ามาไทยยากขึ้น เพราะบางสานการบินปิดให้บริการชั่วคราว ทั้งนี้ต้องเข้มงวดกับต่างชาติเพราะยังมีข้อมูลทราบว่ามีบางกลุ่มที่เตรียมเข้ามาไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แม้เราจะประกาศงดสงกรานต์ไปแล้ว

ฉบับที่ 2 ไม่เกี่ยวกับการเข้าออกประเทศ ย้ำว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่ปิดประเทศ และยังเปิดให้บุคคลบางประเภทเข้ามา แต่ต้องกักตัว 14 วัน

ข้อที่ 2 คือการประกาศเคอร์ฟิว คือ ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด รวม 6 ชม. ตั้งแต่ 22.00 น.-04.00 น.
“หากยังไม่ได้ผลหรือพิสูจน์ได้ว่าทำแล้วดี” จะประเมิณวันต่อวัน อาจขยับเป็น 8 ชม. หรือ 10 ชม. ต่อไป ตอนนี้ในช่วง 6 ชม. คือห้ามไม่ให้คนเดินทางออกนอกเคหสถาน ซึ่งกรณีที่ไม่ได้รับการยกเว้นจะมีความผิด จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“โควิดเป็นเชื้อโรค กลางคืนไม่ได้หยุดพัก และอยู่ตลอด 24 ชม. แต่การเคอร์ฟิวพิจารณาจากความจำเป็นของประชาชน เพราะปิดกิจกรรมกลางวันไม่ได้ และถ้าปิดก็คงไม่ฟัง ซึ่งก่อนจะเคอร์ฟิวเราลองเคอร์ฟิวไปแล้ว 5 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต และกรุงเทพฯ คิดว่าน่าจะส่งสัญญาณได้ระดับหนึ่ง จึงตัดสินใจประกาศทั่วราชอาณาจักร เบื้องต้น 6 ชม. เพื่อลดจำนวนคนเดินทางพอควร”

“กลางวันท่านไม่เดินเล่น แต่พอหยุดงานมักพักผ่อน ส่วนพวกกักกัน 14 วัน คงอึดอันจะออกกลางคืน เราเลยปิดกลางคืนเพื่อให้คนกลับเข้าบ้าน และรัฐจะใช้เวลา 6 ชม. ทำความสะอาดเมืองด้วย”

เคอร์ฟิว 6 ชม. ถ้าประเมินต่อไป อาจจะเป็น 8 ชม. 10 ชม. หรือ 12 ชม. ก็จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าต่อไป

อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 ยกเว้นเป็นการทั่วไปที่เขียนไว้ในประกาศ อาทิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์ ,ผู้ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ,ธุรกิจการเงินและธนาคาร ฯลฯ ซึ่งวิธีปฏิบัติให้บุคคลเหล่านั้นพกเอกสารยืนยันไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น บัตรประชาชน และใบอนุญาตรับรองจากบริษัทต้นสังกัดถึงความจำเป็นในการเดินทางในช่วงเวลาที่มีการเคอร์ฟิว

นายวิษณุ เน้นย้ำถึงกรณีบริการขนส่งอาหารในช่วงเวลาเคอร์ฟิว โดยระบุว่า “การส่งอาหารทำได้ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น แกร็บไบก์ ไลน์แมน สามารถทำได้ แต่ควรมีเอกสารติดตัว เช่น บัตรประชาชน และหนังสือรับรองจากบริษัท ไว้แสดงกับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจ”

ส่วนประเภทที่ 2 เป็นการยกเว้นเฉพาะกรณี ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพหรือผู้มีความจำเป็น ที่ไม่ได้เขียนไว้ในประเภทที่ 1 โดยทางปฏิบัติจะต้องไปขอใบรับรองจาก “พนักงานเจ้าหน้าที่” ซึ่งจะมีการแต่งตั้งไปถึงระดับล่าง เช่น ตำรวจที่อยู่ตามด่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

ซึ่งหากกลุ่มอาชีพที่มีคนขออนุญาตยกเว้นเป็นจำนวนมาก เช่น คนกรีดยาง ,คนทำประมง ,ช่างซ่อมสายสัญญาณ อาจจะพิจารณายกระดับให้เป็นข้อยกเว้นเป็นการทั่วไปในประเภทที่ 1 ต่อไป

“สำหรับสื่อมวลชน ไม่มีการยกเว้นให้นักข่าวหรือสื่อมวลชนออกไปทำข่าวในช่วงเวลาที่กำหนด เพราะเชื่อว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำข่าวในเวลานั้น”

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า สาระสำคัญขอประกาศฉบับที่ 2 ข้อสุดท้าย กรณีคนที่ต้องการออกนอกประเทศ แต่ออกไม่ได้เพราะด่านปิด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อฯ จังหวัดนั้น จัดพื้นที่เอกเทศเพื่อกักกันกลุ่มคนดังกล่าว เช่น มีแรงงานเมียนมาต้องการออกจากไทยกลับไปยังเมียนมา แต่ปรากฎว่าด่านปิด ก็ให้ผู้ว่าฯ จัดหาสถานที่เพื่อกักกันแรงงานกลุ่มนี้ไว้เป็นเอกเทศ 14 วัน จากนั้นหากด่านเปิดก็ส่งกลับ แต่หากด่านไม่เปิดจะไปที่ใดก็แล้วแต่

กลับขึ้นด้านบน