"พล.อ.ประยุทธ์" ไปเมียนมา ผลักดันโครงการ "5 ประเทศ 1 จุดหมาย"

"พล.อ.ประยุทธ์" ไปเมียนมา ผลักดันโครงการ "5 ประเทศ 1 จุดหมาย"

"พล.อ.ประยุทธ์" ไปเมียนมา ผลักดันโครงการ "5 ประเทศ 1 จุดหมาย"

รูปข่าว : "พล.อ.ประยุทธ์" ไปเมียนมา ผลักดันโครงการ "5 ประเทศ 1 จุดหมาย"

กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าวันนี้ (22 มิ.ย.2558) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปกรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ 6 ซึ่งนายกฯ เตรียมจะผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคภายใต้แนวคิด "5 ประเทศ 1 จุดหมาย"

การประชุม ACMECS ที่เมียนมาเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.2558

ACMECS เป็นกรอบความร่วมมือที่เป็นข้อริเริ่มของไทยเมื่อปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาค และสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมระดับผู้นำแล้ว 5 ครั้ง โดยจัดขึ้นทุก 2 ปี การประชุมครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่เวียงจันทน์ สปป. ลาว เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ทั้งนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำครั้งต่อไป (ครั้งที่ 7)

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำของประเทศสมาชิกประกอบด้วย ไทย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม จะหารือแนวทางการสานต่อความร่วมมือใน 8 สาขาความร่วมมือ ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน การเชื่อมโยงคมนาคม การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้นำจะรับรองร่างแผนปฏิบัติการ ACMECS ปี 2559-2561 เพื่อวางกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS ในด้านต่างๆ

ในส่วนของไทย พล.อ.ประยุทธ์ จะเสนอผลการดำเนินงานของโครงการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามพรมแดน การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor) และผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยและการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคภายใต้แนวคิด "5 ประเทศ 1 จุดหมาย" การจัดตั้งเมืองคู่แฝด  เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองชายแดน
 


กลับขึ้นด้านบน