ศูนย์ข่าวปลอม รับเข้าใจคลาดเคลื่อน “กาฬโรคม้า”

ศูนย์ข่าวปลอม รับเข้าใจคลาดเคลื่อน “กาฬโรคม้า”

ศูนย์ข่าวปลอม รับเข้าใจคลาดเคลื่อน “กาฬโรคม้า”

รูปข่าว : ศูนย์ข่าวปลอม รับเข้าใจคลาดเคลื่อน “กาฬโรคม้า”

กระทรวงดิจิทัลฯ แจงข้อเท็จจริงกรณี “กาฬโรคม้า” พบเป็นโรคอุบัติใหม่ ไม่เคยมีรายงานในไทย พบรายงานการเกิดโรคนี้ เช่นในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง ประเทศอียิปต์ และอินเดีย เป็นส่วนใหญ่ ระบุ รู้สึกเสียใจที่เกิดจากการตีความคลาดเคลื่อน

วันนี้ (5 เม.ย.2563) ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ชี้แจงประเด็นที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องพบโรคอุบัติใหม่ในไทย “กาฬโรคม้า” ทำม้าตายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2563 ซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย มีการเผยแพร่ว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนั้น เกิดจากการตีความคลาดเคลื่อนจากข้อความที่ได้รับจากกรมปศุสัตว์ โดยทางศูนย์ฯ รู้สึกเสียใจกับข้อมูลที่ได้เผยแพร่ออกไป

เนื่องด้วยศูนย์ฯ ได้รับแจ้งเบาะแสข่าวจากประชาชนในประเด็นที่มีการเผยแพร่บนโลกออนไลน์มีเนื้อความระบุว่า “เผยผลตรวจม้าหัวหินตายเฉียบพลัน จากการลงพื้นที่สอบสวนเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างมาตรวจ พบว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคกาฬโรคม้า” และในวันที่ 2 เม.ย.2563 เวลา 16.38 น. ทางศูนย์ฯ ประสานงานไปยังกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ในวันที่ 3 เม.ย.2563 เวลา 16.59 น. จึงได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อเท็จจริงตามที่กรมปศุสัตว์ชี้แจงตามช่องทางต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม โดยมีการตีความคลาดเคลื่อนจากข้อความที่ได้รับจากกรมปศุสัตว์ว่าเป็นข่าวปลอม ซึ่งข้อเท็จจริงคือ “กาฬโรคม้า” เป็นโรคอุบัติใหม่และเพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

“ขอเน้นย้ำว่า ขอให้มีความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบยืนยันข้อเท็จจริง โดยศูนย์ฯ ผู้ประสานงานกับเครือข่ายผู้ประสานข่าวปลอมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้นๆ มีขั้นตอน และกระบวนการทำงานที่ต้องมีการดำเนินการให้มีความรวดเร็ว ตรวจสอบให้ได้รับรู้ถึงความถูกต้องและมีวิธีการบริหารจัดการข่าวปลอมให้ได้เร็วที่สุด โดยจะมีทีมงานติดตามและคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ มีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่มีแนวโน้มเป็นข่าวปลอม ทีมงานดำเนินขั้นตอนการตอบโต้ข่าวสารปลอม และเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้อง”

ทั้งนี้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ยืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามบทบาทและภารกิจ และข้อเท็จจริงที่เผยแพร่ไปนั้นผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องตามกระบวนการจากหน่วยงานเครือข่ายที่เป็นผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น พร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจกับความคลาดเคลื่อนครั้งนี้ และขอยืนยันว่าทางศูนย์ฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบ และคำนึงถึงมาตรฐานของกระบวนการตรวจสอบความจริง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปศุสัตว์ชี้ "ม้า" ตายที่ปากช่องป่วยกาฬโรคในม้า

"หัวหิน" กำหนดเขตโรคระบาดกาฬโรคแอฟริกาในม้า

กลุ่มเลี้ยงม้าหวั่นกาฬโรคแอฟริกาในม้าระบาด จ.ราชบุรี

 

กลับขึ้นด้านบน