"สระแก้ว" สั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเข้าพื้นที่

"สระแก้ว" สั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเข้าพื้นที่

"สระแก้ว" สั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเข้าพื้นที่

รูปข่าว : "สระแก้ว" สั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเข้าพื้นที่

จ.สระแก้ว ออกคำสั่งจังหวัดห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเข้ามาในเขตพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

วันนี้ (6 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.สระแก้ว ได้ออกคำสั่ง จ.สระแก้ว ที่ 944/2563 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเข้ามาในเขตพื้นที่ จ.สระแก้ว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว

หลังมีคำสั่งมีคำสั่ง จ.สระแก้ว ที่ 849/2563 ลงวันที่ 29 มี.ค.2563 ให้ระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวร และประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ 4 เม.ย.2563 เห็นควรให้งดการรับจ้าง เพื่อมิให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติตกค้างในพื้นที่จังหวัดชายแดน จึงอาศัยอำนาจตามความ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สระแก้ว จึงกำหนดห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเข้ามาในเขตพื้นที่และระงับการเดินรถในพื้นที่ จ.สระแก้ว ด้วย

ห้ามรถโดยสาร-รถส่วนตัวบรรทุกต่างชาติเข้าพื้นที่

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าว จะห้ามรถโดยสารสาธารณะทุกหมวด ทุกประเภทการขนส่ง บรรทุกผู้โดยสารต่างชาติ เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่ จ.สระแก้ว และห้ามรถโดยสารส่วนบุคคล และรถยนต์ส่วนบุคคลที่บรรทุกผู้โดยสารต่างชาติทุกกรณีเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่ จ.สระแก้ว หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมาตรา 18 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ด่านตรวจบ้านน้ำซับ อ.เมือง จ.สระแก้ว ภายหลังมีคำสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานขนส่ง ตั้งด่านตรวจการขนย้ายแรงงานข้ามชาติทุกเส้นทางอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการผ่อนผันให้กับรถทุกประเภท รวมทั้งเข้มงวดและงดการเดินทางข้ามแดนทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.2563 เป็นต้นไป เนื่องจากหากแรงงานข้ามชาติยังคงเข้ามาในพื้นที่ จ.สระแก้ว จะเกิดปัญหาตกค้างในพื้นที่และเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ได้เช่นกัน

กลับขึ้นด้านบน