สั่งปิดโรงแรมทุกแห่งในโคราชรับมือ COVID-19

สั่งปิดโรงแรมทุกแห่งในโคราชรับมือ COVID-19

สั่งปิดโรงแรมทุกแห่งในโคราชรับมือ COVID-19

รูปข่าว : สั่งปิดโรงแรมทุกแห่งในโคราชรับมือ COVID-19

ผู้ว่าฯโคราช มีคำสั่งปิดโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภท ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (6 เมษายน 2563) นายวิเชียร จันทร์โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 3592/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย โดยได้มีคำสั่งปิดโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภท

กรณีที่โรงแรมมีผู้เข้าพักอยู่ก่อนมีคำสั่ง ให้ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักต่อไปได้จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด และให้ปิดทันทีโดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก และเพื่อประโยชน์ในการตรวจคัดกรองโรคให้โรงแรมที่ยังมีผู้เข้าพักอยู่ แจ้งจำนวน และรายชื่อผู้เข้าพัก พร้อมทั้งวันที่ครบกำหนดที่ต้องออกจากห้องพักให้ทางอำเภอทราบ

หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องถูกสั่งไปกักตัวเพื่อสังเกตอาการ โดยก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงหลายแห่งไปแล้ว ทั้งสถานบันเทิง สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง นอกจากนี้ยังได้สั่งปิดพื้นที่หมู่บ้าน 1 แห่ง ในพื้นที่ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย

ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้เชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเชื้อไวรัสโควิด-19 ยอดรวมสะสม 16 คน

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน