ครม.สั่งเลื่อนเปิดเรียนจาก 16 พ.ค.ไป 1 ก.ค.

ครม.สั่งเลื่อนเปิดเรียนจาก 16 พ.ค.ไป 1 ก.ค.

ครม.สั่งเลื่อนเปิดเรียนจาก 16 พ.ค.ไป 1 ก.ค.

รูปข่าว : ครม.สั่งเลื่อนเปิดเรียนจาก 16 พ.ค.ไป 1 ก.ค.

ครม.รับทราบการปรับการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พ.ค. 63 เป็น 1 ก.ค. 63 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

 วันนี้ (7 เม.ย.2563) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พ.ค.2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค.2563

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษา ของปีการศึกษา 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ต่อไป

กลับขึ้นด้านบน