ยาฟาวิพิราเวียร์ 1 แสนเม็ดจากจีนถึงไทยแล้ว

ยาฟาวิพิราเวียร์ 1 แสนเม็ดจากจีนถึงไทยแล้ว

ยาฟาวิพิราเวียร์ 1 แสนเม็ดจากจีนถึงไทยแล้ว

รูปข่าว : ยาฟาวิพิราเวียร์ 1 แสนเม็ดจากจีนถึงไทยแล้ว

รอง ผอ.องค์การเภสัชกรรม รายงานว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ จากจีนจำนวน 1 แสนเม็ด ถึงคลังองค์การเภสัชกรรมแล้ว เตรียมจัดสรรส่งโรงพยาบาลต่อไป

วันนี้ (7 เม.ย.2563) ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นยาสำคัญที่ใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 ที่มีอาการหนักจำนวน 100,000 เม็ด ที่เข้ามาจากประเทศจีน ขณะนี้ยาได้เข้ามาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ 6 เม.ย.63 และวันนี้ 7 เม.ย.63 ได้ส่งเข้าคลังยาขององค์การฯ เพื่อเตรียมการจัดสรรสำหรับกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามที่คณะทำงานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Logistics and Stockpiling) ที่มีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นรองประธาน และมีผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาจัดสรร

กลับขึ้นด้านบน