เปิด “ห้องมั่นคง” ส่งมอบยาเสพติดของกลาง

เปิด “ห้องมั่นคง” ส่งมอบยาเสพติดของกลาง

เปิด “ห้องมั่นคง” ส่งมอบยาเสพติดของกลาง

รูปข่าว : เปิด “ห้องมั่นคง” ส่งมอบยาเสพติดของกลาง

สำนักงาน ป.ป.ส. ส่งมอบยาเสพติดที่ตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้นแล้ว ให้ อย.เก็บรักษา เพื่อรอเผาทำลายตามกฎหมาย

วันนี้ (8 เม.ย.2563) สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ส่งมอบยาเสพติดของกลางให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อรอการเผาทำลายตามกฎหมาย โดยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ

 

ในช่วงปีงบประมาณ 2562 ป.ป.ส.ได้ตรวจพิสูจน์ของกลางจำนวน 3,002 คดี 5,927 รายการ น้ำหนักรวมกว่า 56 ล้านกรัม แบ่งเป็นยาบ้ามากที่สุดกว่า 429 ล้านเม็ด คิดเป็นร้อยละ 65 รวมถึงยาอี ไอซ์ เคตามีน เฮโรอีน และอีกหลายรายการ

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยถึงขั้นตอนเมื่อจับกุมผู้กระทำความผิดได้ จะตรวจสอบจำนวน ปริมาณ และน้ำหนัก และนำยาเสพติดของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน เพื่อบรรจุลงในภาชนะที่เรียบร้อย แข็งแรง ปิดฉลากและลงเลขคดี ลายมือชื่อชุดจับกุม พนักงานสอบสวน และผู้ต้องหา พร้อมทั้งจัดทำหนังสือนำส่งยาเสพติดไปตรวจพิสูจน์

 

สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ป.ป.ส. จะมีคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสภาพภาชนะบรรจุของกลาง ตรวจสภาพยาเสพติดต่อหน้าพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นผู้นำส่ง จัดทำบันทึกรายละเอียดคดี รายละเอียดของกลางทั้งหมด และร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นจะบรรจุของกลางทั้งหมดลงในกระสอบ ปิดผนึก ส่งมอบให้คณะกรรมการกลาง เพื่อนำของกลางเก็บรักษาในห้องนิรภัยกลาง หรือที่เรียกว่า “ห้องมั่นคง” และเมื่อทำการตรวจพิสูจน์ แล้วเสร็จจะนำของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ ส่งไปเก็บรักษาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อนนำไปเผาทำลายในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์นี้ ต้องมีพนักงานสอบสวนหรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้นำยาเสพติดของกลางทั้งหมดส่งสถานตรวจพิสูจน์ หลังจากนั้นจะตรวจสภาพภาชนะที่บรรจุยาเสพติดของกลาง ว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ถูกแกะหรือทำลาย ตรวจสอบจำนวน ปริมาณ และน้ำหนัก ว่าตรงกับที่บันทึกไว้หรือไม่ ก่อนนำไปพิสูจน์ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ และดำเนินการเผาทำลายต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน