กมธ.ยกร่างฯ เรียกประชุมมาตราที่ยังไม่ได้ข้อสรุป

กมธ.ยกร่างฯ เรียกประชุมมาตราที่ยังไม่ได้ข้อสรุป

กมธ.ยกร่างฯ เรียกประชุมมาตราที่ยังไม่ได้ข้อสรุป

รูปข่าว : กมธ.ยกร่างฯ เรียกประชุมมาตราที่ยังไม่ได้ข้อสรุป

กมธ.ยกร่างฯ เรียกประชุมมาตราที่ยังไม่ได้ข้อสรุป กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญนัดประชุมวันนี้ (22 มิ.ย.) พิจารณารายมาตราในประเด็นสำคัญที่ยังไม่ได้ข้อสรุป เบื้องต้นคาดว่าจะยื่นขอขยายเวลาการพิจารณาเพิ่มเติม 30 วันตามที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเปิดช่องไว้ให้ ส่วน สปช.นัดประชุมภายในเพื่อสรุปประเด็นการปฏิรูป 24 มิ.ย.นี้

วันนี้ (22 มิ.ย.2558) พล.ท.นคร สุขประเสริฐ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่าจะมีการประชุมพิจารณาประเด็นสำคัญ ที่ควรหาข้อยุติต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น เรื่องคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง (กจต.) ซึ่ง กกต.เสนอให้ตัด กจต.ออกไป และการควบรวมผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีคำขอคัดค้านการยุบรวมทั้ง 2 องค์กร

ส่วนในวันที่ 23 มิถุนายน จะเป็นการประชุมพิจารณาหมวดของการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ก่อนที่ในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ จะเป็นการประชุมพิจารณาทบทวนแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราตั้งแต่มาตรา 1 ถึงมาตรา 315 จนจบ

ส่วนการขยายกรอบเวลาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญภายลังจากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวให้สามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญออกไปได้ไม่เกิน 30 วัน ขณะนี้มีแนวโน้มว่า กมธ.ยกร่างฯ น่าจะขอขยายเวลาเต็มกรอบเวลา 30 วัน เนื่องจากคำขอแก้ไขของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญน่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนสิงหาคม

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแต่ละหมวดมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70 โดยประเด็นสำคัญที่พูดคุยกันไปแล้ว เช่น คำว่าพลเมืองจะยังคงอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนประเด็นองค์กรต่างๆ น่าจะมีการปรับแก้ เช่น สมัชชาพลเมือง สภาตรวจสอบภาคพลเมือง และสมัชชาคุณธรรม ต้องมีการทบทวนโดยต้องรอความชัดเจนอีกครั้งในช่วงการพิจารณาเป็นรายมาตรา

สำหรับระบบรัฐสภาเบื้องต้นยังคงหลักการใหญ่ไว้เช่นเดิม คือ ส.ส. ระบบสัดส่วนผสมมีจำนวน ไม่เกิน 470 คน โดย ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น 300 คน เพื่อให้มีจำนวนใกล้เคียงกับของเดิมให้มากที่สุด ส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ อาจจะปรับลดลงเหลือ 150 คน

ส่วนประเด็นการเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบโอเพ่นลิสต์ คงมีการทบทวนถึงข้อดีและข้อเสียอีกครั้ง ขณะที่ระบบบัญชีรายชื่อ ต้องดูว่าจะกำหนดให้บัญชีแบ่งเป็น 6 กลุ่มหรือเป็นบัญชีเดียวกันทั้งประเทศ

ส่วนการทำงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมการประสานงาน สปช. เปิดเผยว่า สปช.จะมีการประชุมภายในที่โรงแรมรามาการ์เด้นในวันที่ 24 มิถุนายน เพื่อประมวลเรื่องปฏิรูปสำคัญๆ 5-6 เรื่องจาก 37 เรื่อง โดยจะในข้อสรุปในวันเดียวกัน ก่อนจะมีการแถลงต่อสาธารณชนให้รับทราบว่ารัฐบาลต้องปฏิรูปให้ได้และให้ประชาชนช่วยกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้การปฏิรูปสำเร็จ


กลับขึ้นด้านบน