เอกชนมอบอุปกรณ์หนุน "สัตหีบโมเดล" ศูนย์กักตัว COVID-19

เอกชนมอบอุปกรณ์หนุน "สัตหีบโมเดล" ศูนย์กักตัว COVID-19

เอกชนมอบอุปกรณ์หนุน "สัตหีบโมเดล" ศูนย์กักตัว COVID-19

รูปข่าว : เอกชนมอบอุปกรณ์หนุน "สัตหีบโมเดล" ศูนย์กักตัว COVID-19

กองทัพเรือย้ำมาตรฐานการจัดพื้นที่เฝ้าระวังคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในรูปแบบ "สัตหีบโมเดล" พร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่จำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

วันนี้ (9 เม.ย.2563) พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 รับมอบถุงบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ขยะติดเชื้อจากบริษัทเอกชนจำนวน 100,000 ใบ โดยศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 จะมอบให้กรมแพทย์ทหารเรือ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ COVID-19 พื้นที่สัตหีบ กองทัพเรือ นำไปใช้ประโยชน์

นอกจากนี้ยังรับมอบ Face Shield จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อนำไปใช้ป้องกันการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือตามจุดตรวจคัดกรองต่างๆ

เสนาธิการทหารเรือกล่าวว่า การดูแลคนไทยที่อาคารรับรองสัตหีบ ถือว่าเป็นความสำเร็จในรูปแบบ "สัตหีบโมเดล" โดยกองทัพเรือยังคงเดินหน้ารับมือสถานการณ์ COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มข้น และเป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะติดเชื้อและส่งไปทำลายในพื้นที่ จ.ระยอง ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอน

หลังการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กองทัพเรือ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพเรือ (ศปม.ทร.) โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และมีศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ ที่มีเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ

โดยรัฐบาลมอบหมายให้กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพื้นที่เฝ้าระวังคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ,เกาหลีใต้ ,อิตาลี และล่าสุดคือการดูแลคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศตามมาตรการเฝ้าระวัง 14 วัน ในพื้นที่ที่รัฐกำหนด หรือ State Quarantine ที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ

สำหรับผู้ประสงค์บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือ สามารถติดต่อผ่านศูนย์ประสานงานในการรับบริจาคกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นอกจากนี้โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือ ก็มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมในช่วงรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

กลับขึ้นด้านบน