Global Report : รายงานผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตจาก COVID-19 ทั่วโลก

Global Report : รายงานผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตจาก COVID-19 ทั่วโลก

Global Report : รายงานผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตจาก COVID-19 ทั่วโลก

รูปข่าว : Global Report : รายงานผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตจาก COVID-19 ทั่วโลก

สถานการณ์ติดเชื้อ-เสียชีวิตจาก COVID-19 ณ วันที่ 27 พ.ค.63 โดยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อ 215 ประเทศ และในเรือสำราญไดมอนด์ปรินเซส รวมติดเชื้อสะสม 5,488,825 คน เสียชีวิตสะสม 349,095 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 84,314 คน เสียชีวิตใหม่ 5,581 คน

รวมอินโฟกราฟิก https://public.flourish.studio/story/254506/

จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต

เปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อแต่ละทวีป

ทวีปเอเชีย

รวม 42 ประเทศ มีผู้ติดเชื้อสะสม 993,083 คน เสียชีวิตสะสม 28,085 คน เฉพาะวันที่ 27 พ.ค.มีผู้ติดเชื้อใหม่ 20,498 คน เสียชีวิตใหม่ 405 คน จำนวนติดเชื้อใหม่ลดลงจากวันก่อน แต่จำนวนเสียชีวิตใหม่มากขึ้น

ทวีปแอฟริกา

รวม 56 ประเทศ มีผู้ติดเชื้อสะสม 121,601 คน เสียชีวิตสะสม 3,623 คน เฉพาะวันที่ 27 พ.ค.มีผู้ติดเชื้อใหม่ 3,799 คน เสียชีวิตใหม่ 125 คน จำนวนติดเชื้อใหม่มากขึ้นจากวันก่อน แต่จำนวนเสียชีวิตใหม่ลดลง

ทวีปยุโรป

รวม 55 ประเทศ มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,868,900 คน เสียชีวิตสะสม 171,434 คน เฉพาะวันที่ 27 พ.ค.มีผู้ติดเชื้อใหม่ 18,528 คน เสียชีวิตใหม่ 2,980 คน จำนวนติดเชื้อใหม่ลดลงจากวันก่อน

ทวีปอเมริกาเหนือ

รวม 3 ประเทศ มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,720,009 คน เสียชีวิตสะสม 104,095 คน เฉพาะวันที่ 27 พ.ค.มีผู้ติดเชื้อใหม่ 16,148 คน เสียชีวิตใหม่ 733 คน จำนวนลดลงจากวันก่อน

ทวีปอเมริกากลาง

รวม 38 ประเทศ มีผู้ติดเชื้อสะสม 117,451 คน เสียชีวิตสะสม 9,067 คน เฉพาะวันที่ 27 พ.ค.มีผู้ติดเชื้อใหม่ 3,810 คน เสียชีวิตใหม่ 259 คน จำนวนติดเชื้อใหม่ลดลงจากวันก่อน แต่จำนวนเสียชีวิตใหม่เพิ่มขึ้น

ทวีปอเมริกาใต้

รวม 13 ประเทศ มีผู้ติดเชื้อสะสม 658,464 คน เสียชีวิตสะสม 32,648 คน เฉพาะวันที่ 27 พ.ค.มีผู้ติดเชื้อใหม่ 21,514 คน เสียชีวิตใหม่ 1,079 คน จำนวนติดเชื้อใหม่ลดลงจากวันก่อน แต่จำนวนเสียชีวิตใหม่เพิ่มขึ้น

ทวีปโอเชียเนีย

รวม 8 ประเทศ มีผู้ติดเชื้อสะสม 8,576 คน เสียชีวิตสะสม 130 คน เฉพาะวันที่ 27 พ.ค.มีผู้ติดเชื้อใหม่ 17 คน ไม่มีเสียชีวิตใหม่ จำนวนติดเชื้อใหม่มากขึ้นจากวันก่อน

ส่วนเรือสำราญไดมอนด์ปรินเซส มีผู้ติดเชื้อ 712 คน เสียชีวิต 13 คน

 

 

กลับขึ้นด้านบน