ไขข้อข้องใจ ปมหักเงินสมทบ "ประกันสังคม" ม.33-39

ไขข้อข้องใจ ปมหักเงินสมทบ "ประกันสังคม" ม.33-39

ไขข้อข้องใจ ปมหักเงินสมทบ "ประกันสังคม" ม.33-39

รูปข่าว : ไขข้อข้องใจ ปมหักเงินสมทบ "ประกันสังคม" ม.33-39

ไทยพีบีเอสพาไปไขข้อข้องใจกรณีหักเงินสมทบของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 หลังจากผู้ประกันตนส่วนหนึ่งเกิดความสับสนว่าจะลดเงินสมทบเดือนไหนบ้าง และหากจ่ายเงินสมทบไปแล้วจะต้องทำอย่างไร

วันนี้ (9 เม.ย.2563) ไทยพีบีเอสพาไปดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยา COVID-19 จากสำนักงานประกันสังคม โดยเน้นเฉพาะการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ซึ่งในส่วนของมาตรา 33 จะลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง ในส่วนของนายจ้างเหลือ 4% จากเดิม 5% ส่วนผู้ประกันตน เหลือ 1%

ขณะที่มาตรา 39 ลดเงินสมทบเหลือ 1.8% หรือจำนวน 86 บาท จากเดิม 432 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดเดือน มี.ค.-พ.ค.2563 พร้อมทั้งขยายเวลานำส่งเงินสมทบงวดเดือน มี.ค. ภายใน 15 ก.ค.2563, เงินสมทบงวดเดือน เม.ย. ภายใน 15 ส.ค. และเงินสมทบงวดเดือน พ.ค. ภายใน 15 ก.ย.

ทั้งนี้ จากการเข้าไปดูในสื่อสังคมออนไลน์ พบว่ามีผู้ประกันตนจำนวนไม่น้อยที่เกิดความสับสนกับการลดเงินสมทบว่าจะมีผลเมื่อไหร่ และบางส่วนเกรงว่าหากไม่จ่ายเงินสมทบอาจถูกตัดสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมได้ สำหรับการจ่ายเงินสมทบในเดือน มี.ค.นั้นจะเป็นจ่ายเงินสมทบของงวดเดือน ก.พ. ซึ่งยังต้องจ่ายตามอัตราปกติ เช่น มาตรา 39 ยังต้องจ่ายตามปกติที่ 432 บาท แต่งวดเดือน มี.ค.-พ.ค. จะลดเหลือ 86 บาท และยังขยายเวลาให้ 3 เดือนด้วย

ส่วนในกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบของงวดเดือน มี.ค.ไปแล้ว ซึ่งมีการจ่ายเงินเกิน หรือถูกระบบหักเงินเกินจากที่ได้ลดหย่อนนั้น สามารถทำเรื่องขอคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดในภายหลัง

กลับขึ้นด้านบน