"ชวน" ชี้อยู่ที่ความสมัครใจ ส.ส. สละเงินเดือนช่วย COVID-19

"ชวน" ชี้อยู่ที่ความสมัครใจ ส.ส. สละเงินเดือนช่วย COVID-19

"ชวน" ชี้อยู่ที่ความสมัครใจ ส.ส. สละเงินเดือนช่วย COVID-19

รูปข่าว : "ชวน" ชี้อยู่ที่ความสมัครใจ ส.ส. สละเงินเดือนช่วย COVID-19

ประธานสภาฯ ระบุการสละเงินเดือนของ ส.ส.เพื่อช่วยแก้วิกฤต COVID-19 เป็นความสมัครใจของแต่ละคน ไม่มีการบังคับ

วันนี้ (10 เม.ย.2563) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการบริจาคเงินของ ส.ส.ในการช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับ COVID-19 ว่าสภาไม่มีนโยบายหักเงินเดือน ส.ส.อย่างที่หลายฝ่ายมีความสับสน แต่หาก ส.ส. คนใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินย่อมเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งอยู่กับความพร้อมของแต่ละคน โดยสภาจะไม่มีการบังคับแต่อย่างใด

หากส.ส.คนใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินเดือนให้กับหน่วยงานใดก็สามารถแจ้งความประสงค์มายังสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ก็จะสามารถดำเนินการให้ได้ แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครแสดงความจำนง

ประธานสภาฯ ระบุว่า สำหรับการตัดงบประมาณในส่วนของการดูงานต่างของประเทศ และการจัดสัมมนาของสภาฯ หากเป็นงบประมาณหรือหน่วยงานในกระทรวงเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องออกกฎหมาย แต่ถ้าเป็นต่างกระทรวงต้องออกเป็นกฎหมาย ซึ่งในส่วนของสภาฯนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำรายการตัดงบจำนวน 10 % แต่สำหรับงบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาได้ให้นโยบายไปว่าต้องไม่มีปัญหา และต้องไปเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะหากตัดงบประมาณในส่วนนี้จะทำให้เกิดความล่าช้า

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน