"วัดยานนาวา" เปิดโรงทานแจกอาหาร-น้ำดื่มช่วยชุมชน

"วัดยานนาวา" เปิดโรงทานแจกอาหาร-น้ำดื่มช่วยชุมชน

"วัดยานนาวา" เปิดโรงทานแจกอาหาร-น้ำดื่มช่วยชุมชน

รูปข่าว : "วัดยานนาวา" เปิดโรงทานแจกอาหาร-น้ำดื่มช่วยชุมชน

วัดยานนาวาและภาคีเครือข่าย ตั้งโรงทานมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระบาด ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช

วันนี้ (11 เม.ย.2563) วัดยานนาวา ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักงานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันตั้งโรงทาน มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ต้องเผชิญสถานการณ์ COVID-19

 

ซึ่งมีประชาชนในชุมชนโดยรอบวัดยานนาวา เข้ารับมอบอาหารและเครื่องดื่มจากพระสงฆ์ ขณะเดียวกันจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย คัดกรองกลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มงวด พร้อมตัดพื้นที่นั่ง ยืน คอย เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในโบสถ์และอาคารต่างๆ ภายในวัดด้วย

 

การจัดตั้งโรงทานดังกล่าว สืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำริให้ตั้งโรงทานขึ้น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ จึงร่วมกับข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่าย จัดอาหาร เครื่องดื่ม แจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบวัด

 

กลับขึ้นด้านบน