ผลสำรวจพบ คนไทย 36.09% ไม่ค่อยมั่นใจรัฐบาลจัดการ COVID-19

ผลสำรวจพบ คนไทย 36.09% ไม่ค่อยมั่นใจรัฐบาลจัดการ COVID-19

ผลสำรวจพบ คนไทย 36.09% ไม่ค่อยมั่นใจรัฐบาลจัดการ COVID-19

รูปข่าว : ผลสำรวจพบ คนไทย 36.09% ไม่ค่อยมั่นใจรัฐบาลจัดการ COVID-19

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศทางออนไลน์ พบประชาชนส่วนใหญ่ 51.35% ค่อนข้างวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด COVID-19

วันนี้ (12 เม.ย.2563) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ความวิตกกังวล ของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาด COVID-19 โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,970 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-10 เม.ย.63 โดยสอบถาม 5 หัวข้อ ดังนี้

1.ประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากน้อยเพียงใดนั้น

ผลสำรวจพบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ 51.35% ตอบว่าค่อนข้างวิตกกังวล อันดับ 2 วิตกกังวลมาก 37.95% อันดับ 3 ไม่ค่อยวิตกกังวล 9.25% และอันดับ 4 ไม่วิตกกังวลเลย 1.45%

2.เรื่องที่ประชาชนวิตกกังวลมากที่สุด

ใน 5 อันดับแรก อันดับ 1 คือเรื่องการแก้ปัญหาของรัฐบาล 87.68% อันดับ 2 เรื่องการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 86.71% อันดับ 3 เรื่องการติดเชื้อโควิด-19 85.11% อันดับ 4 เรื่องรายได้ 78.75% และอันดับ 5 เรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน 77.14%

3.สิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ

ใน 5 อันดับแรก อันดับ 1 จำกัดวงการระบาดของเชื้อให้เร็วที่สุด 87.10% อันดับ 2 ควบคุมราคาสินค้าอย่างจริงจัง 71.38% อันดับ 3 เร่งตรวจหาเชื้อในวงกว้าง 68.22% อันดับ 4 ลดค่าน้ำค่าไฟ/ใช้น้ำไฟฟ้า 65.49% และอันดับ 5 พักชำระหนี้ให้ประชาชนทุกกลุ่ม 63.91%

4.ประชาชนสามารถช่วยป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อย่างไรบ้าง

พบว่า อันดับ 1 ตอบว่าสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน 94.58% อันดับ 2 อยู่บ้านให้มากที่สุด 94.41% อันดับ 3 ไม่ไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก 87.84% อันดับ 4 ล้างมือบ่อยๆ 87.57% และอันดับ 5 ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 85.58%

5.ประชาชนความมั่นใจต่อการบริหารจัดการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 มากน้อยเพียงใด

พบว่าอันดับ 1 ไม่ค่อยมั่นใจ 36.09% อันดับ 2 ค่อนข้างมั่นใจ 33.07% อันดับ 3 ไม่มั่นใจเลย 22.66% อันดับ 4 มั่นใจมาก 8.18%

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน