ชี้เคยใช้ข้อมูลขึ้นทะเบียน "เกษตรกร" ทำให้ไม่ได้ 5,000 บาท

ชี้เคยใช้ข้อมูลขึ้นทะเบียน "เกษตรกร" ทำให้ไม่ได้ 5,000 บาท

ชี้เคยใช้ข้อมูลขึ้นทะเบียน "เกษตรกร" ทำให้ไม่ได้ 5,000 บาท

รูปข่าว : ชี้เคยใช้ข้อมูลขึ้นทะเบียน "เกษตรกร" ทำให้ไม่ได้ 5,000 บาท

ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน .com เริ่มตรวจสอบสถานะแล้ว โดยบางส่วนพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์ ด้วยเหตุผลเป็นเกษตรกรทั้งที่ประกอบอาชีพอื่นอยู่ ด้านกระทรวงการคลัง แจงหากครอบครัวเป็นเกษตรกรรัฐใช้ฐานข้อมูลเดิมนับเป็นเกษตรกรหมด

วันนี้ (13 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่เหตุผลที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาช่วงสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 5,000 บาท ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ หลัง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้เปิดให้ตรวจสอบสถานะบนเว็บไซต์ โดยผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะมีการแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บไซต์ด้วย

#ทําไมไม่ได้5พัน กลายเป็นแฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังมีผู้กล่าวถึงกว่า 142,000 ทวีต โดยบางส่วนพบว่า เหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์นั้น ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและข้อมูลที่กรอกผ่านเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์แต่อย่างใด

 
ในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่มีเหตุผลขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ เนื่องจากเป็นเกษตรกร โดยระบุว่า ภาครัฐจะได้มีโครงการ/มาตรการเป็นการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเยียวยาในโอกาสต่อไป จึงใคร่ขอสงวนสิทธิการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยานี้

ขณะที่บางส่วนเป็นเจ้าของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการถูกสั่งปิดชั่วคราว แต่ไม่ได้รับสิทธิ์โดยมีเหตุผลว่า เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่มิได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก ทั้งนี้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีมาตรการเป็นการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่มีหนี้กับ กยศ.แล้ว จึงใคร่ขอสงวนสิทธิการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยานี้

ขั้นตอนลงทะเบียน ต้องใส่รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ?

ไทยพีบีเอสออนไลน์ ตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน พบว่า ในส่วนการกรอกข้อมูลนั้นต้องมีการกรอกประวัติส่วนตัว ทั้งชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขบัตรประชาชน และที่อยู่

จากนั้นผู้ลงทะเบียนต้องเลือกระยะเวลาในการประกอบอาชีพ และเลือกคำตอบว่าได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในเรื่องใด โดยประกอบไปด้วย

  • ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว
  • ถูกสั่งพักงาน เลิกจ้าง
  • รายได้ลดลง
  • อื่นๆ 

พร้อมให้เลือกว่ามีนายจ้าง หรือไม่มีนายจ้าง (ประกอบอาชีพอิสระ) โดยมีหลายอาชีพให้เลือก เช่น ค้าขาย หาบเร่แผงลอย รับจ้างทั่วไป - ก่อสร้าง มัคคุเทศก์ ขับรถรับจ้าง ขายล็อตเตอรี่ และอาชีพอิสระอื่นๆ เป็นต้น โดยในส่วนนี้ หากเลือกอาชีพใดจะมีช่องให้กรอกอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง หรือให้แนบเอกสารในบางอาชีพ


จากข้อมูลที่ให้กรอกในขั้นตอนลงทะเบียน จะพบว่า ผู้ที่ต้องการรับสิทธินั้นต้องกรอกทั้งเหตุผลที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งบางคนเป็นเจ้าของกิจการที่ถูกสั่งปิด หรือเป็นลูกจ้างถูกพักงานหรือเลิกจ้าง ต้องเลือกผลกระทบในข้อที่เป็นธุรกิจถูกปิดชั่วคราว หรือถูกสั่งพักงาน เลิกจ้าง แต่กลับได้รับเหตุผลว่าเป็นเกษตรกรซึ่งน่าจะได้รับผลกระทบจากรายได้ลดลง

อีกทั้งในขั้นตอนต่อมาที่ให้เลือกอาชีพในรูปแบบที่ชัดเจน คือ มีชื่ออาชีพ และให้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนั้น จึงเป็นไปได้ยากที่จะกรอกข้อมูลผิดพลาด จนนำไปสู่การประเมินผลคลาดเคลื่อน และกลายเป็นอาชีพเกษตรกรไปได้

ทยอยแจ้งสิทธิ พร้อมเหตุผลไม่ผ่านเกณฑ์เงินเยียวยา

ด้านนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท หลังจากการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์แล้วพบว่า ในรอบที่ 1 ได้มีการตรวจสอบคัดกรองไปแล้ว 7.99 ล้านราย

สำหรับกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ 4.78 ล้านราย จะทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่ 12-14 เม.ย.นี้ โดยส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากได้รับการดูแลผลกระทบจาก COVID-19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่น เช่น ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้ได้รับสิทธิประกันสังคม เกษตรกร เป็นต้น หรือกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งยังคงมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก และส่วนหนึ่งได้รับการดูแลผ่านช่องทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ผู้ค้าขายออนไลน์

แจงทำอาชีพอื่น แต่ไม่ได้รับสิทธิเพราะเป็น "เกษตรกร"

ตามที่มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ ถึงการไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็น ที่ถูกระบุว่าเป็น "เกษตรกร" นั้น (จึงไม่ได้รับสิทธินั้น) ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการขึ้นทะเบียนจะเป็นราย “ครอบครัว”

โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนขึ้นทะเบียน และในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวจะให้ระบุด้วยว่า มีสมาชิกในครอบครัวกี่คนเป็นใครบ้างและสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรมมีกี่คนคือใครบ้าง

ภาพ : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

ภาพ : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station


ที่ผ่านมา รัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูก ค่าเก็บเกี่ยว ค่าปัจจัยการผลิตเป็นต้น

ในการคัดกรองมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรม ถือเป็นกลุ่มเกษตรกรไม่ผ่านเกณฑ์ และจะมีการดูแลโดยมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะเร็วๆ นี้

ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ได้รับผลกระทบยื่นขอสิทธิ์ใหม่ได้

นอกจากนี้ เมื่อปิดรับลงทะเบียนและได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนครบถ้วนทั้งหมดแล้วซึ่งขณะนี้มีประมาณ 27 ล้านรายจะเปิดให้มีช่องทางการอุทธรณ์ผลการพิจารณาสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือนเช่นเดิม เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

 

กลับขึ้นด้านบน