ไขปม! กรอกข้อมูลบัตรปชช.คลาดเคลื่อนชวด 5,000 บาท

ไขปม! กรอกข้อมูลบัตรปชช.คลาดเคลื่อนชวด 5,000 บาท

ไขปม! กรอกข้อมูลบัตรปชช.คลาดเคลื่อนชวด 5,000 บาท

รูปข่าว : ไขปม! กรอกข้อมูลบัตรปชช.คลาดเคลื่อนชวด 5,000 บาท

อ่านคำอธิบายง่ายๆ ทำไมบางคนถึงชวดเงินเยียวยา 5,000 บาท บรรเทาผลกระทบจากปัญหาไวรัสโคโรนา (COVID -19) ผู้ดูแลระบบ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ระบุสาเหตุกรอกข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง

กรณีปัญหาการลงทะเบียนเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังคงมีประเด็นที่เกิดคำถามทั้งกรณีไม่ใช่เกษตรกร แต่ถูกระบุว่าเป็นเกษตรกร รวมทั้งปัญหาความคลาดเคลื่อนอื่น

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา นายสมคิด จิรานันตรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้ จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หนึ่งในผู้ดูแลระบบ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โพสต์เฟซบุ๊ก Chao Jiranuntarat ว่า รวบรวมข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง

 • ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม เช่น นาย นาง นส ในช่องชื่อใส่แต่ชื่อครับ
 • มีหลายกรณีที่ไม่ได้ใส่วันเกิดให้เหมือนบัตรประชาชนหากในบัตรประชาชนมีวันที่ ต้องใส่วันที่ด้วยครับ โดยไม่ต้องเลือกตัวที่ไม่มีวัน หรือไม่มีวัน เดือนถ้าบัตรมีแค่ เดือน ปี เลือกไม่มีวัน
  ถ้าบัตรมีแค่ปี เลือกไม่มี วัน เดือน
 • บัตรประชาชนไม่ใช่ใบล่าสุด ใช้ไม่ได้ เพราะรหัสหลังบัตรจะไม่ตรง
 • มีการเปลี่ยนชื่อ แต่ไปใช้ชื่อเดิม เพราะกลัวไม่ตรงชื่อบัญชี ทำให้ไม่ตรงกับชื่อที่กรมการปกครอง
 • เรื่องการกรอก ชื่อและนามสกุลให้ถูกต้อง สระแอ ไม่ใช่กรอก สระเอสองตัวสระอำ ไม่ใช่กรอก วงกลมข้างบน (keyboard บางตัวทำได้) กับสระอา วงศ์ เขียนเป็น วงค์พาก เขียน เป็น ภาค หรือ พาค
 •  หากเป็นบัตรที่เคยแจ้งหาย ใช้ไม่ได้ครับ ใช้ได้เฉพาะบัตรใบล่าสุดที่เป็นสถานะปกติ
 • บางคนบอกชื่อ นามสกุลในทะเบียนบ้านถูก แต่ในบัตรไม่ได้ทำใหม่ ควรทำบัตรใหม่ครับ
 • ต้องแน่ใจว่าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนถูกต้อง
  ถ้าเป็นบัญชีพร้อมเพย์ ต้องเป็นพร้อมเพย์ที่คู่กับบัตรประชาชน ไม่ใช่พร้อมเพย์ที่คู่กับโทรศัพท์ ถ้าบอกเป็นบัญชี ต้องมีชื่อบัญชีตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่ม เช้านี้! เงินเยียวยา COVID-19 "5,000 บาท" ทยอยเข้าบัญชี

 

นอกจากนี้ ยังเคยโพสต์ในกรณีนี้อีกว่า #เราไม่ทิ้งกัน #ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ปัจจุบันได้รับการร้องเรียนสูงมากว่าข้อมูลบัตรประชา ชนไม่ถูกต้อง ทางธนาคารกรุงไทย ซึ่งรับหน้าที่ดูแลระบบ จะไม่ทราบเลยว่าเป็นปัจจัยอะไรที่มีการผิดพลาดมาก ผมเลยได้โทรไปปรึกษากับเจ้าหน้า ที่กรมการปกครองด้วยตัวเอง และได้รับคำอธิบายที่ดีมาก จึงขอเขียนสรุปถึงประเด็นที่อาจมีข้อผิดพลาดเยอะดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ส่งไปตรวจที่กรมการปกครอง มี 5 ตัวคือ เลขที่บัตร 13 หลัก ชื่อ นามสกุล วันเกิด และเลขรหัสหลังบัตร
 • ข้อมูลบัตรประชาชน 13 หลัก ต้องตรวจให้ละเอียดว่าถูกต้อง
 • ข้อมูลชื่อ ในช่องที่ให้ใส่ชื่อไม่ต้องมีคำนำหน้านาม เข่น นาย นาง หรือ ยศอื่นๆ ใส่แต่ชื่อ
 • ข้อมูลนามสกุล ต้องดูว่ามีจุด หรือไม่มีจุด และเว้นวรรคกี่ตัว เช่น บางคน ณ มีจุด บางคนไม่มีจุด มีหรือไม่มี การันต์ต้องดูให้ตรง
 • ข้อมูลวันเกิด ต้องเลือกให้ถูกต้องตามบัตรว่า มี วัน มี เดือน หรือไม่ ถ้ามีต้องใส่ให้ครบ ถ้าไม่มี ต้องเลือกให้ถูกว่าไม่มี
 • เลขรหัสหลังบัตร สองตัวแรก เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็กไม่ได้ ตัวที่สามเป็นต้นไป เป็นตัวเลขหมด ต้องป้อนให้ตรง และไม่ต้องkey ขีด (-)
 •  บัตรที่ใช้ต้องเป็นบัตรล่าสุดที่ทำกับกรมการปกครองเท่านั้น เอาบัตรเก่ามาใช้ไม่ได้ เพราะเลขรหัสหลังบัตรจะไม่ตรง

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คอมพิว เตอร์ของกรมการปกครองที่ให้ข้อมูลได้ละเอียดมาก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เคยใช้ข้อมูลขึ้นทะเบียน "เกษตรกร" ทำให้ไม่ได้ 5,000 บาท

ช็ก! 3 ขั้นตอน แบบไหนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทสำเร็จ

 

กลับขึ้นด้านบน