พิษ COVID-19 ที่จอด "เครื่องบิน" เต็ม สุวรรณภูมิจัดหลุมจอดเพิ่ม

พิษ COVID-19 ที่จอด "เครื่องบิน" เต็ม สุวรรณภูมิจัดหลุมจอดเพิ่ม

พิษ COVID-19 ที่จอด "เครื่องบิน" เต็ม สุวรรณภูมิจัดหลุมจอดเพิ่ม

รูปข่าว : พิษ COVID-19 ที่จอด "เครื่องบิน" เต็ม สุวรรณภูมิจัดหลุมจอดเพิ่ม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดหลุมจอดเครื่องบินเพิ่ม รองรับเครื่องบินของสายการบินที่ต้องหยุดทำการบินชั่วคราวตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

วันนี้ (16 เม.ย.2563) นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฎิบัติการ 1 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สายการบินที่ทำการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ต้องหยุดทำการบินชั่วคราว ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

ภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ทำให้อากาศยานต้องจอดค้าง ณ ทสภ. เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้หลุมจอดอากาศยานของ ทสภ.ที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการนั้น ทสภ. จึงได้จัดทำแผนการกำหนดจุดจอดอากาศยานชั่วคราว (Temporary Aircraft Parking) สำหรับจอดอากาศยานของสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

โดยใช้พื้นที่บนทางขับ T18 ซึ่งเป็นทางขับเส้นใหม่ที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนอากาศยานบริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Midfield Satellite: SAT-1) ด้านทิศเหนือ เป็นจุดจอดอากาศยานชั่วคราวสำหรับอากาศยาน Code E จำนวน 16 ลำ เพื่อลดผลกระทบในการขับเคลื่อนของอากาศยานในพื้นที่ทางขับอื่นๆ

ภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

ภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ทสภ.ได้ขอความเห็นชอบในการดำเนินการจาก กพท. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ กพท. ได้เข้าตรวจสอบ ซึ่งมีความพร้อมในการเปิดใช้งานทางขับเส้นดังกล่าว ทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของ กพท. 

ทั้งนี้ ทสภ.จะเริ่มนำอากาศยานของการบินไทยทั้ง 16 ลำเข้าจอด ณ จุดจอดอากาศยานชั่วคราว (Temporary Aircraft Parking) บนทางขับ T18 ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติหรือสิ้นสุดระยะเวลาที่สายการบินได้รับอนุญาตให้หยุดทำการบินชั่วคราว โดย ทสภ. พร้อมสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันต่อไป

ภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภาพ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

 

กลับขึ้นด้านบน