ผลักดันมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์-ไม่ให้กระทบ ปชช

ผลักดันมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์-ไม่ให้กระทบ ปชช

ผลักดันมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์-ไม่ให้กระทบ ปชช

รูปข่าว : ผลักดันมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์-ไม่ให้กระทบ ปชช

พล.อ.ประวิตร เรียกประชุม คกก.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ขับเคลื่อนความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security ) มุ่งลดเสี่ยงภัยคุกคามไซเบอร์ แต่ไม่ให้กระทบกับประชาชน

วันนี้ (17 เม.ย.2563) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และความคืบหน้าการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหาร และกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายไซเบอร์กำหนดไว้ พร้อมเห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งเลขาธิการ เพื่อให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนตามขั้นตอนต่อไป

โดยมีเป้าหมายสู่การพัฒนาและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้ประเทศมีความพร้อมป้องกัน และสามารถรับมือกับสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่นการเจาะเข้าระบบอินเตอร์เน็ต (hacking) เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กมช.และ รมว.ดีอี ในฐานะประธานกรรมการ กกม. และ กบส. เร่งผลักดันขับเคลื่อน "Cyber Security" ของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางที่ กมช. กำหนดไว้ มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แต่ไม่ให้กระทบประชาชน พร้อมทั้งมีมาตรการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันจากแนวทางที่ภาครัฐดำเนินการ

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน