กทม.ขยายเวลางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 30 เม.ย.นี้

กทม.ขยายเวลางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 30 เม.ย.นี้

กทม.ขยายเวลางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 30 เม.ย.นี้

รูปข่าว : กทม.ขยายเวลางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 30 เม.ย.นี้

คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.มีมติขยายเวลาปิดร้านและพื้นที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทถึงวันที่ 30 เมย.นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวัดอื่นๆ

วันนี้ (20 เม.ย.2563) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้มีมติให้ขยายเวลาการปิดร้านและพื้นที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ทั้งขายปลีกและขายส่ง ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.63 จากเดิมที่กำหนดให้ปิดระหว่างวันที่ 10 -20 เม.ย.63 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6)


โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเหตุผลและความจำเป็น โดยประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จากสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ กทม. ในห้วงเวลาที่ผ่านมา และมีความเห็นร่วมกันว่ายังคงจำเป็นต้องขยายเวลาปิดร้านและพื้นที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกไปอีก 10 วัน เพื่อควบคุมสถานการณ์และยังยั้งการแพร่ระบาดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศแล้ว คาดว่ามีความเป็นไปได้ที่จังหวัดอื่นๆจะออกมาตรการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังที่มีความจำเป็นต้องดื่มสุรา สามารถติดต่อสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง เพื่อรับการดูแลรักษาบรรเทาอาการ


ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มว่ากำลังดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเชื่อว่าปัจจัยสำคัญก็คือความร่วมมือร่วมใจกันของคนไทยและหน่วยงานทุกภาคส่วน

ช่วงเวลาต่อจากนี้ถือเป็นช่วงสำคัญที่จะกำหนดว่าสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ผมขอให้ทุกท่านอดทนในการรักษามาตรการต่างๆ เพื่อเราทุกคนจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้โดยเร็วที่สุด

 

กลับขึ้นด้านบน