มท.2 เผยวิกฤตโควิดลดอุบัติเหตุเสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์

มท.2 เผยวิกฤตโควิดลดอุบัติเหตุเสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์

มท.2 เผยวิกฤตโควิดลดอุบัติเหตุเสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์

รูปข่าว : มท.2 เผยวิกฤตโควิดลดอุบัติเหตุเสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์

รมช.มหาดไทย ระบุข้อมูลสถิติ ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย.2563 เป็นสงกรานต์ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน ทำให้คนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากปีก่อน

วันนี้ (22 เม.ย.2563) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมสรุปผลดำเนินการและการรายงานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย.2563 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 63)  ว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาลได้มีการเลื่อนวันหยุดช่วงเทศกาลฯออกไปก่อน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ยังคงมีนโยบายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ดำเนินการเก็บสถิติ ข้อมูลอุบัติเหตุเช่นเดิม

ซึ่งข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย.2563 โดยรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าปี 2563 เป็นสงกรานต์ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน ทำให้คนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง อุบัติเหตุเกิดขึ้น 1,307 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,260 ราย เสียชีวิต 167 เมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี 2562 ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ 3,338 ครั้ง ลดลง 2,031 ครั้ง (ร้อยละ 60.84) บาดเจ็บ 3,442 ราย ลดลง 2,182 คน (ร้อยละ 63.39) เสียชีวิต 386 ราย ลดลงจากปีที่แล้ว 219 ราย(ร้อยละ 56.74)

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ 63 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ ชลบุรี 14 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ 63 ราย ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแล้วขับ รองลงมาขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.39

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องถนนและสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ถนนที่เป็นทางตรงระยะยาว ถนนที่มีทางร่วมทางแยก และจุดกลับรถที่มีลักษณะที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เพื่อหาจุดอ่อนและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายนิพนธ์กล่าวว่า ถึงแม้ว่าตัวเลขอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ก็ยังเป็นสถิติที่สูงอยู่ เพราะนับจากวันที่ 1 ม.ค.63 มาถึงปัจจุบัน พบว่ามีการสถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วกว่า 5,000 รายและบาดเจ็บกว่ามากกว่า 310,000 ราย โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์ ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถเร็ว ในส่วนนี้ก็ยังต้องคงมาตรการไว้เช่นเดิม จึงขอความร่วมมือไปยังด่านชุมชน จุดตรวจจุดสกัดต่างๆให้เข้มงวดเรื่องการสวมหมวกนิรภัยควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าฯเพื่อลดการสูญเสียบนท้องถนนให้ได้มากที่สุด

กลับขึ้นด้านบน