"บุรีรัมย์" ออกมาตรการ "เปิดบ้าน-ปิดเมือง" เริ่มคลายล็อกคุมไวรัส

"บุรีรัมย์" ออกมาตรการ "เปิดบ้าน-ปิดเมือง" เริ่มคลายล็อกคุมไวรัส

"บุรีรัมย์" ออกมาตรการ "เปิดบ้าน-ปิดเมือง" เริ่มคลายล็อกคุมไวรัส

รูปข่าว : "บุรีรัมย์" ออกมาตรการ "เปิดบ้าน-ปิดเมือง" เริ่มคลายล็อกคุมไวรัส

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ออกมาตรการ "เปิดบ้าน-ปิดเมือง" เริ่มคลายล็อกมาตรการคุมไวรัส COVID-19 อนุญาตให้เปิดตลาดนัด ถนนคนเดินและรถเร่จำหน่ายอาหารได้ โดยต้องสวมหน้ากากและต้องติดสติกเกอร์ Buriram Healthy อย่างเคร่งครัด

วันนี้ (23 เม.ย.2563) นายรัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ มีแนวโน้มดีขึ้นมาก เนื่องจากมีมาตรการที่เข้มข้นส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 13 คน รักษาหายแล้ว 10 คน เสียชีวิต 1 คน และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพียง 2 คนเท่านั้น 

ทั้งนี้ จ.บุรีรัมย์ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการผ่อนปรนให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงมีมาตรการ "เปิดบ้าน ปิดเมือง" โดยจะเริ่มมาตรการดังกล่าวในวันที่ 1 พ.ค.2563 เป็นตันไป โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้


1.มาตรการเปิดบ้าน

จ.บุรีรัมย์ จะอนุญาตให้เปิดตลาดนัด ถนนคนเดินเฉพาะอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จและผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงการให้เปิดบริการร้านอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการรถเร่ ซึ่งจำหน่ายอาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ กลับมาเปิดบริการได้อีกครั้ง แต่ผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภคจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับบุคคลต่างด้าว) ที่มีเครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อไวรัส COVID-19 (สติกเกอร์ Buriram Healthy) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการตามแนวทางของ BURIRAM HEALTHY MODEL อย่างเคร่งครัด


2.มาตรการปิดเมือง

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กลับมาแพร่ระบาดอีก จ.บุรีรัมย์ จึงต้องมีมาตรการปิดเมือง โดยบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ใน จ.บุรีรัมย์ ไม่ว่าจะภูมิลำเนาอยู่ที่ใดก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

รวมถึงบุคคลที่ได้กักกันเฝ้าระวังจนครบ 14 วัน หรือผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าพ้นระยะติดต่อของโรคแล้ว จะได้รับเครื่องหมายสติกเกอร์ แสดงการปลอดเชื้อไวรัส COVID-19 ติดไว้บนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับบุคคลต่างด้าว) ซึ่งจะสามารถดำรงชีวิตใน จ.บุรีรัมย์ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบแล้วไม่พบสติกเกอร์ดังกล่าว บุคคลนั้นจะต้องได้รับการกักตัว ณ สถานที่ และระยะเวลาตามที่ทาง จ.บุรีรัมย์กำหนด ในส่วนของบุคคลที่ได้รับสติกเกอร์ดังกล่าวแล้ว และจะเดินทางออกนอกเขต จ.บุรีรัมย์ จะถูกเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ตำรวจดึงสติกเกอร์นั้นออกทันที และเมื่อกลับเข้ามาอีกครั้ง บุคคลดังกล่าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามแนวทางที่ จ.บุรีรัมย์ กำหนดต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน