ผู้พิการเรียกร้องคลังเยียวยา 5,000 บาท

ผู้พิการเรียกร้องคลังเยียวยา 5,000 บาท

ผู้พิการเรียกร้องคลังเยียวยา 5,000 บาท

รูปข่าว : ผู้พิการเรียกร้องคลังเยียวยา 5,000 บาท

ตัวแทนผู้พิการยื่นหนังสือเรียกร้องมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจาก COVID-19 5 ข้อ ทั้งขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้พิการทุกคน พร้อมขอเบี้ยผู้พิการล่วงหน้า 10 เดือน เงินกองทุนคนพิการ และลดค่าไฟ 3 เดือน

วันนี้ (24 เม.ย.2563) ตัวแทนสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงการคลังเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19

หลังมาตรการบรรเทาผลกระทบทั้ง 2 ระยะ ของกระทรวงการคลังไม่มีมาตรการใด ๆ กำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้พิการรวมทั้งการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ซึ่งปิดรับลงทะเบียนใหม่ไปแล้ว จึงเรียกร้องให้รัฐบาลแจกเงินเยียวยาผู้พิการทุกคน จำนวน 2,000,000 คน รวมใช้งบประมาณ 30,000 ล้านบาท พร้อมกับจ่ายเบี้ยคนพิการล่วงหน้า 10 เดือน และโอนเงินจากกองทุนคนพิการ คนละ 1,000 บาท โดยเร็ว และลดค่าไฟ 3 เดือนให้ครัวเรือนผู้พิการทุกหลัง

 

 

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังเร่งพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มอื่น ๆ รวมทั้ง กลุ่มผู้พิการ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเหมาะสม เพราะการจ่ายเงินเยียวยาต่างๆ ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด ซึ่งถือว่าคนไทยทุกคนต้องรับภาระหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้น

ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาคำร้องอุทธรณ์ ซึ่งอาจมีผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและเป็นผู้พิการด้วย โดยจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

 

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน