เปิด 9 มาตรการใหม่ สายการบินต้องทำในยุค COVID-19

เปิด 9 มาตรการใหม่ สายการบินต้องทำในยุค COVID-19

เปิด 9 มาตรการใหม่ สายการบินต้องทำในยุค COVID-19

รูปข่าว : เปิด 9 มาตรการใหม่ สายการบินต้องทำในยุค COVID-19

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประชุมตัวแทน 20 สายการบิน ถึงแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน ในยุค COVID-19 หลังจากมีแนวโน้มว่า หลายสายการบินจะกลับมาให้บริการ ภายในประเทศ ได้ในวันที่ 1 พ.ค.2563 ดังนี้

1.ให้สายการบินขายตั๋วแบบที่นั่งเว้นที่นั่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) แน่นอนว่าจำนวนที่นั่งของเที่ยวบินแต่ละเที่ยวหายไปประมาณ 30 %
2.ก่อนขึ้นเครื่องผู้โดยสารต้องวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส
3.การเช็คอิน การเข้าคิวรับบอร์ดดิ้งพาส การตรวจค้นสัมภาระ และการเดินเข้าเกต เข้างวงช้าง จะต้องเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
4.ส่วนกรณีขึ้นรถจากบัสเกตไปขึ้นเครื่องบิน จะต้องลดจำนวนผู้โดยสารบนรถบัสลงเช่นกัน
5.บนเครื่องบินผู้โดยสารต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่นั่งอยู่บนเครื่อง


6.ห้ามสายการบินเสิร์ฟอาหาร และให้ผู้โดยสารดื่มน้ำบนที่นั่ง หากจำเป็นเช่น กินยา ให้ไปกินท้ายเครื่อง
7.เที่ยวบินที่มีระยะเวลาการบินเกิน 90 นาที สายการบินจะต้องจัดแถวที่นั่ง 2 แถวสุดท้าย เป็นที่นั่งพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่มีอาการป่วยระหว่างการเดินทาง
8.ราคาตั๋วอาจจะแพงขึ้นอย่างแน่นอนเพราะที่นั่งบนเครื่องน้อยลง โดยเฉพาะสายการบินโลว์คอสที่เน้นปริมาณผู้โดยสารเยอะๆ อาจจะไม่คุ้ม
9.เรื่องเส้นทางบิน ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบินและสนามบินปลายทาง ว่ายังจะเปิดหรือไม่ เพราะขณะนี้สนามบินหลายแห่ง เช่น สนามบินภูเก็ต ยังปิดอยู่ เนื่องจากผู้ว่าฯ มีคำสั่งปิดเมือง

กลับขึ้นด้านบน