ศาลปกครองไม่รับฟ้อง คดีไม่ได้รับเยียวยา 5 พัน ชี้ทำตามขั้นตอน

ศาลปกครองไม่รับฟ้อง คดีไม่ได้รับเยียวยา 5 พัน ชี้ทำตามขั้นตอน

ศาลปกครองไม่รับฟ้อง คดีไม่ได้รับเยียวยา 5 พัน ชี้ทำตามขั้นตอน

รูปข่าว : ศาลปกครองไม่รับฟ้อง คดีไม่ได้รับเยียวยา 5 พัน ชี้ทำตามขั้นตอน

ศาลปกครองกลาง ไม่รับฟ้องคดีเงินเยียวยาผู้ได้รับกระทบ COVID-19 ชี้ผู้ฟ้องยังไม่ได้ยื่นขอให้กระทรวงคลังทบทวนสิทธิ์ใหม่

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2563 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งรวมจำนวน 4 สำนวนคดี ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้ลงทะเบียนของรับเงินช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ "เราไม่ทิ้งกัน" แต่ได้รับแจ้งผลทาง sms ว่าไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ

ศาลให้เหตุผลว่า กระทรวงการคลังผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับเงินตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดเสียก่อน ไม่สามารถใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ทันที

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลฯ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้

 

กลับขึ้นด้านบน