สวนดุสิตโพล ชี้คนไทยห่วงเศรษฐกิจในภาพรวมมากที่สุด

สวนดุสิตโพล ชี้คนไทยห่วงเศรษฐกิจในภาพรวมมากที่สุด

สวนดุสิตโพล ชี้คนไทยห่วงเศรษฐกิจในภาพรวมมากที่สุด

รูปข่าว : สวนดุสิตโพล ชี้คนไทยห่วงเศรษฐกิจในภาพรวมมากที่สุด

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจคนไทยห่วงในเรื่องใดมากที่สุด จากมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" อันดับ 1 ได้แก่ เศรษฐกิจไทยในภาพรวม รองลงมา การทำงานทีมแพทย์ และครอบครัว

วันนี้ (26เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "คนไทย" ห่วงใยอะไร ? ณ วันนี้ โดยระบุว่า จากที่รัฐบาลประกาศมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนหวังช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน โดยสวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,479 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 21-24 เม.ย.2563 โดยการเรียงลำดับความห่วงใยของคนไทยในเรื่องต่างๆ สรุปผลได้ ดังนี้

"15 อันดับ" เรื่องที่คนไทยห่วงใย ณ วันนี้ จากมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
อันดับ 1 เศรษฐกิจไทยในภาพรวม 93.48%, อันดับ 2 การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 89.91%, อันดับ 3 ห่วงพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ลูกหลาน 87.29%, อันดับ 4 ห่วงกลัวติด COVID-19 86.36%, อันดับ 5 การช่วยเหลือของภาครัฐ 85.99%, อันดับ 6 รายจ่าย 83.94%, อันดับ 7 สุขภาพของตนเอง 82.00%

อันดับ 8 รายได้ 81.51%, อันดับ 9 การเมืองในภาพรวม 81.36% อันดับ 10 โรคภัยไข้เจ็บ ยารักษาโรค 78.77%, อันดับ 11 หนี้สิน 76.91%, อันดับ 12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 74.19%, อันดับ 13 การเดินทาง 72.36%, อันดับ 14 อาหารการกิน 71.50% และอันดับ 15 ห่วงเรื่องงาน/กลัวตกงาน 69.27%

กลับขึ้นด้านบน