มาเลเซียจำกัดประชาชนเดินทางกลับจากสิงคโปร์ 400 คนต่อวัน

มาเลเซียจำกัดประชาชนเดินทางกลับจากสิงคโปร์ 400 คนต่อวัน

มาเลเซียจำกัดประชาชนเดินทางกลับจากสิงคโปร์ 400 คนต่อวัน

รูปข่าว : มาเลเซียจำกัดประชาชนเดินทางกลับจากสิงคโปร์ 400 คนต่อวัน

ทางการมาเลเซียแถลงมาตรการ อนุญาตให้ประชาชนในประเทศสิงคโปร์เดินทางกลับประเทศได้วันละ 400 คน มีผลบังคับตั้งแต่วันนี้ (27 เม.ย. 63)

รัฐบาลมาเลเซียอนุญาตให้ชาวมาเลเซียในประเทศสิงคโปร์เดินทางกลับประเทศได้วันละ 400 คน

นายอาร์ วิทยานันทาน ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรัฐยะโฮร์ แถลงว่า มาตรการนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 เม.ย. 63


“ชาวมาเลเซียที่มีความประสงค์เดินทางกลับประเทศ ต้องยื่นคำร้องที่สถานฑูตมาเลเซียในประเทศสิงคโปร์ ล่วงหน้า 2 วันก่อนกำหนดวันเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงมาเลเซีย จะเข้าพักกักกันโรค ในสถานที่รัฐบาลจัดไว้ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์”

ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุขฯ รัฐยะโฮร์ แถลง

มีชาวมาเลเซียนับแสนคนทำงานในประเทศสิงคโปร์ จำนวนไม่น้อยเดินทางไปกลับบ้านที่รัฐยะโฮร์ ทุกวัน แต่หลังจากรัฐบาลมาเลเซียประกาศมาตรการ MCO จำกัดเสรีภาพการใช้ชีวิตนอกบ้าน และปิดพรมแดนตั้งแต่แต่วันที่ 18 มี.ค. 63 มีชาวมาเลเซียนับหมื่นคนตัดสินใจเลือกพักที่สิงคโปร์ เพื่อทำงานต่อ กระทั่งรัฐบาลสิงคโปร์เข้มงวดประกาศมาตรการ Circuit Breaker ช่วงต้น เม.ย. 63 ให้กิจการธุรกิจส่วนใหญ่หยุดให้บริการชั่วคราว และเข้มงวดไม่ให้ออกนอกที่พักโดยไม่มีความจำเป็น ขณะที่ชาวมาเลเซียที่สิงคโปร์จำนวนหนึ่งจึงประสงค์เดินทางกลับบ้าน

 

เป็นที่น่าสังเกตว่า นโยบายจำกัดจำนวนพลเมืองเดินทางกลับประเทศไม่เกินวันละ 400 คน เป็นมาตรการที่คล้ายคลึงกับมาตรการจำกัดจำนวนพลเมืองไทยที่ทำงานในประเทศมาเลเซียให้เดินทางกลับประเทศได้วันละไม่เกิน 350 คน โดยอำนวยความสะดวกให้เดินทางผ่านด่านชายแดน 5 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 63 โดยคนไทยที่เดินทางผ่านพรมแดนมาจากมาเลเซีย ต้องถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค เป็นเวลา 14 วัน

By : อนุพงษ์ ไชยฤทธิ์

 

กลับขึ้นด้านบน