ม.บูรพาสร้างห้องความดันลบ มอบให้ รพ.100 ห้อง

ม.บูรพาสร้างห้องความดันลบ มอบให้ รพ.100 ห้อง

ม.บูรพาสร้างห้องความดันลบ มอบให้ รพ.100 ห้อง

รูปข่าว : ม.บูรพาสร้างห้องความดันลบ มอบให้ รพ.100 ห้อง

โรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กอุปกรณ์ต่างๆ มีไม่เพียงพอ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID- 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จึงคิดค้นประดิษฐ์ห้องความดันลบขึ้น เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาด และเป็นห้องดูแลผู้ป่วย COVID-19

วันนี้ (27 เม.ย 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นจากการนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม ความชำนาญ ของครูอาจารย์หลายท่านมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ จนกลายมาเป็นตู้ต้นแบบความดันลบ ที่สามารถนำไปใช้งานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้

 


โดยโครงการที่เกิดขึ้น ทางคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ บอกว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคตะวันออก ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงทำให้เกิดเป็นแนวคิดในการประดิษฐ์ตู้ความดันลบต้นแบบขึ้น

 


ที่ผ่านมาทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ได้มีการมอบตู้ความดันลบให้กับหลายโรงพยาบาลในภาคตะวันออก โดยเบื้องต้นวางเป้าหมายไว้ที่ 100 ตู้ และมีการผลิตไปแล้วกว่า 20 ตู้ และมีการมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆไปแล้วหลายโรงพยาบาล เบื้องต้นโรงพยาบาลที่นำไปใช้งานต่าง บอกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถช่วยให้แพทย์ พยาบาลมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นในช่วงการแแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัจจุบันก็มีโรงพยาบาลต่างๆได้ขอลงทะเบียนเพื่อรับตู้ความดันลบเป็นจำนวนมาก แต่งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจต่างๆ และบริษัทเอกชน ยังไม่เพียงพอที่จะผลิตตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ได้ตามจำนวนที่ขอเอาไว้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จึงขอสนับสนุนทุนการผลิตตู้ความดันลบสำหรับมอบให้โรงพยาบาล

 

 

ผู้ที่สนใจร่วมบริจาค สามารถบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี : โครงการเพื่อผลิตและติดตั้งตู้ความดันลบ  เลขที่บัญชี 386-077-7459 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพาส่งสลิปการโอน เข้าLINE @buuengineering เพื่อรับใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา (หัวหน้าโครงการ) โทร 089-933-9955

กลับขึ้นด้านบน