พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนวัตกรรมห้องตรวจเชื้อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนวัตกรรมห้องตรวจเชื้อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนวัตกรรมห้องตรวจเชื้อ

รูปข่าว : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนวัตกรรมห้องตรวจเชื้อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนวัตกรรม ห้องตรวจหาเชื้อ แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน โดยเริ่มที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นแห่งแรก เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ จากการติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ (28 เม.ย.2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาลต่างๆ 20 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นแห่งแรก เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ จากการติดเชื้อ COVID-19

 

พิธีพระราชทานห้องตรวจเชื้อในวันนี้ มี พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.ธรินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ร่วมพิธีรับพระราชทาน

 


สำหรับนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ ได้พัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living Solution ภายในห้องตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงคิดเชื้อ COVID-19 ได้ออกแบบให้มีระบบที่ช่วยควบคุมแรงดัน และการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาด ปลอดภัย และระบบป้องกันอากาศรั่วไหล ที่ทำให้ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศเข้า-ออกตัวอาคาร ทำให้ในตัวอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดี

โดยทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวก ที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไป อากาศภายในจึงบริสุทธิ์ปลอดภัย ส่วนผู้ป่วยจะอยู่ในห้องความดันลบ มีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่อง จึงลดความเสี่ยงในการปรเปื้อนจากผู้เข้ารับการตรวจพร้อมใช้แสงยูวีเข้มข้นสูงฆ่าเชื้อ หลังจากการใช้งานในห้องทุกครั้ง

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน