สภาผู้แทนฯ มาเลย์แจ้ง ส.ส.ทุกคนให้ตรวจ COVID-19 ก่อนประชุมสภา

สภาผู้แทนฯ มาเลย์แจ้ง ส.ส.ทุกคนให้ตรวจ COVID-19 ก่อนประชุมสภา

สภาผู้แทนฯ มาเลย์แจ้ง ส.ส.ทุกคนให้ตรวจ COVID-19 ก่อนประชุมสภา

รูปข่าว : สภาผู้แทนฯ มาเลย์แจ้ง ส.ส.ทุกคนให้ตรวจ COVID-19 ก่อนประชุมสภา

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของมาเลเซีย ยื่นหนังสือถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน แจ้งให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 14 - 15 พ.ค. 63 ก่อนเข้าประชุมสภาในวันที่ 18 พ.ค. นี้

Dewan Rakyat สภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย มีหนังสือแจ้งให้ ส.ส.ทุกคนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าประชุมสภาผู้แทนฯในวันที่ 18 พฤษภาคม นี้

นายริดวน รักมัต เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย มีหนังสือแจ้งกำหนดการเปิดประชุมสภาผู้แทนฯ สมัยประชุมที่ 3 ในวันที่ 18 พ.ค.2563 พร้อมกับแจ้งให้ ส"ส.ทุกคนเดินทางไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในระหว่างวันที่ 14 และ 15 พ.ค. ทั้งนี้หากไม่สะดวกสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่คลีนิคหรือโรงพยาบาล

เลขาธิการสภาผู้แทนฯ แจ้งว่า ส.ส.ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง หากไปตรวจที่คลีนิคหรือโรงพยาบาลเอกชน ทั้งนี้ส.ส.ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจว่าผลเลือดแสดงค่าเป็นลบ หรือเป็นผู้ไม่ติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

ที่ประเทศไทย สภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดเปิดสมัยประชุมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม แต่ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในระหว่างสมัยประชุมอย่างไร

วันนี้ (29 เม.ย.2563) เป็นวันที่ 42 ของการประกาศใช้มาตรการจำกัดการใช้ชีวิตนอกบ้านในประเทศมาเลเซีย ซึ่งอนุญาตให้ประชาชนออกจากบ้านได้เฉพาะหาซื้ออาหารและยารักษาโรคเท่านั้น อนุญาตให้ออกจากบ้านได้ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น และเดินทางได้ไม่เกิน 10 กิโลเมตรจากที่พักอาศัย

วันนี้รัฐบาลมาเลเซียได้ผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถออกจากบ้านได้คราวละสองคน แต่ยังคงอนุญาตให้เฉพาะออกไปซื้อหาอาหารและยารักษาโรคเท่านั้น

 

กลับขึ้นด้านบน