เปิด 3 ช่องทางรับเรื่องตรวจสอบทุจริตการบินไทย

เปิด 3 ช่องทางรับเรื่องตรวจสอบทุจริตการบินไทย

เปิด 3 ช่องทางรับเรื่องตรวจสอบทุจริตการบินไทย

รูปข่าว : เปิด 3 ช่องทางรับเรื่องตรวจสอบทุจริตการบินไทย

คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตการบินไทย เปิด 3 ช่องทางรับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงทุจริตในการบินไทย

วันนี้ (29 เม.ย.63) พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารกิจการของบริษัทและปัญหาการทุจริต บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำให้ประสบภาวะขาดทุน ได้เปิดเผยว่า คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตในการบินไทยได้เปิด 3 ช่องทางให้พนักงานการบินไทยและบุคคลทั่วไปที่มีเบาะแส พฤติกรรมการกระทำของพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการบริษัทที่ส่อทุจริต บริหารงานผิดพลาด เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง หรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดบุคคลเพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งเป็นการกระทำทั้งโดยบุคคลหรือเป็นขบวนการ ขอให้แจ้งข้อมูล เอกสาร หลักฐานมาได้ 3 ช่องทาง คือ


1. ทางอีเมล์ : stopcorruptionthaiairways@gmail.com

2. ทางไปรษณีย์ : ส่งถึง

พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตในการบินไทย 

สำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) 

กระทรวงคมนาคม เลขที่ 38

ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

10100

3. มาด้วยตนเอง : ได้ที่ สำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) ซึ่งเปิดรับทุกวันในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กลับขึ้นด้านบน