กรมอนามัยแนะสนามกอล์ฟป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดบริการ

กรมอนามัยแนะสนามกอล์ฟป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดบริการ

กรมอนามัยแนะสนามกอล์ฟป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดบริการ

รูปข่าว : กรมอนามัยแนะสนามกอล์ฟป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดบริการ

กรมอนามัยแนะนำ 3 ข้อปฏิบัติรับมาตรการผ่อนปรนผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ ก่อนเปิดให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

วันนี้ (30เม.ย.2563) พ.ญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย อธิบดีกรมพลศึกษา บอร์ดกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา ลงพื้นที่สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คำแนะนำผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ สำหรับมาตรการผ่อนปรนเปิดสถานประกอบการสนามกอล์ฟ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อได้รับการผ่อนปรน ที่ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 เจ้าของกิจการผู้ให้บริการและรูปแบบการบริการ จะต้องกำหนดให้มีการ

-ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงานทุกคน หากพบพนักงานที่มีอาการเจ็บป่วย เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อให้หยุดงานและพบแพทย์
-จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ พนักงานที่ให้บริการต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
-จำกัดจำนวนผู้รับบริการในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป ใช้ระบบนัดจองคิวเข้าใช้บริการและควบคุมระยะเวลาใช้บริการ
-จุดลงทะเบียนและจ่ายค่าบริการ จะต้องมีช่องเข้า-ออก ห่างกันอย่างน้อย1-2 เมตร
-พนักงานที่ปฏิบัติงานในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน้ำ ห้องส้วม ต้องสวมหน้ากากผ้า ใส่ถุงมือ และรองเท้าขณะปฏิบัติงาน


ส่วนที่ 2 การดูแลสถานที่ให้บริการลูกค้า ตามจุดต่างๆในสนามกอล์ฟ จะต้องมี

-จุดล้างมือที่สะอาดเพียงพอ พร้อมจัดให้มีการทำความสะอาดชุดอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการและเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 2 ชั่วโมง รวมไปถึงในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศจะต้องมีการฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ


ส่วนที่ 3 สำหรับผู้ใช้บริการ จะต้องผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไข้ ไอ จาม หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ทันที


ทั้งนี้ กรมอนามัยขอความร่วมมือทุกสถานประกอบการประเภทสนามกอล์ฟและกีฬาประเภทอื่น ๆ ได้มีการเตรียมความพร้อมและยึดถือหลักการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยเมื่อมีมาตรการผ่อนปรนออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ประกอบการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน