แนะ คกก.สวล. ยึดEIA ควบคู่พัฒนาประเทศ-ทรัพยากรธรรมชาติ

แนะ คกก.สวล. ยึดEIA ควบคู่พัฒนาประเทศ-ทรัพยากรธรรมชาติ

แนะ คกก.สวล. ยึดEIA ควบคู่พัฒนาประเทศ-ทรัพยากรธรรมชาติ

รูปข่าว : แนะ คกก.สวล. ยึดEIA ควบคู่พัฒนาประเทศ-ทรัพยากรธรรมชาติ

พล.อ.ประวิตร กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปกป้องพันธุ์พืชและสัตว์ โดยย้ำให้ คกก.สิ่งแวดล้อม ยึดถือ EIA ควบคู่การพัฒนาประเทศ ไม่ให้กระทบวิถีชีวิต และธรรมชาติท้องถิ่น

วันนี้ (30 เม.ย.2563) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยพิจารณาโครงการ ที่ต้องผ่านการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA: Environmental Impact Assessment) ตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ การคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่น ที่อาจถูกคุกคาม กระทั่งเกิดการสูญพันธุ์ได้ในอนาคต

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ผ่านความเห็นชอบ เรื่องที่สำคัญได้แก่ โครงการ ก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ของ รฟท.ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ East -West Economic Corridor ,โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ของ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งเห็นชอบ ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและใช้ประโยชน์ถิ่นอาศัยของชนิดพันธุ์พืช และสัตว์ที่ถูกคุกคาม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้กำกับติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างจริงจัง คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง พร้อมเร่งรัดหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องขับเคลื่อนโครงการที่ตนรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็ว ตามเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า แม้การพัฒนาประเทศจะมีความจำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่การดำเนินงานจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ,ธรรมชาติ ,การอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ ตลอดจนวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ควบคู่กันไปด้วย จึงต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

กลับขึ้นด้านบน