ร้องแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคมนำเงินชราภาพออกมาใช้ดำรงชีพก่อน

ร้องแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคมนำเงินชราภาพออกมาใช้ดำรงชีพก่อน

ร้องแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคมนำเงินชราภาพออกมาใช้ดำรงชีพก่อน

รูปข่าว : ร้องแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคมนำเงินชราภาพออกมาใช้ดำรงชีพก่อน

กลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ชุมนุมที่กระทรวงแรงงาน เรียกร้องให้แก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม ให้นำเงินสมทบกรณีชราภาพมาออกมาใช้ในยามวิกฤตได้ โดยเร่งด่วนร้อยละ30-50

วันนี้ (1 พ.ค.2563) นสพ.บูรณ์ อารยพล และกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 15 คน รวมตัวที่กระทรวงแรงงาน ขอยื่นจดหมายเปิดผนึกให้ รมว.แรงงาน พิจารณาแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคม หมวดเงินทดแทนในกรณีชราภาพ เพื่อให้นำเงินสมทบ สำหรับผู้ที่ส่งตามกฎหมาย ออกมาใช้ในการดำรงชีพในภาวะวิกฤตร้อยละ 30-50

ตัวแทนกลุ่มดังกล่าวระบุว่า ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ซึ่งผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้ ได้ส่งเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ระยะเวลาที่ส่งของแต่ละคนต่างกัน และกลุ่มนี้มีทั้งผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้ว แต่บางคนบอกว่ายังลงทะเบียนไม่ได้

 

ข้อเรียกร้องตามจดหมายเปิดผนึกระบุว่า

  1. ให้ท่านพิจารณาให้ผู้ประกันสามารถนำเงินจากเงินออมกองทุนชราภาพมาใช้ได้ก่อนในกาวะวิกฤตินี้ระหว่าง 30-50% ตามแต่ท่านจะพิจารณา ในข้อนี้ขอให้ท่านพิจารณาโดยทันที
  2. ให้ท่านพิจารณาแก้ไขเนื้อหาในมาตรา 7 ทวิ ว่าด้วยกองทุนชราภาพ ให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกได้ระหว่างจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญ ไม่ว่าผู้ประกันตนจะส่งสมทบมากี่งวดด้วยผู้ประกันตนเอง และสามารถนำเงินจากกองทุนนี้มาใช้ได้ก่อนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  3. ให้ท่านกำกับดูแลให้หน่วยงานที่ท่านกำกับดูแลทำงานตัวยความรวดเร็วฉับไวกว่าที่เป็นอยู่ เพราะความเดือดร้อนความหิวรอไม่ได้
  4. ให้หามาตราการช่วยเหลือเหลือผู้ประกันตนหลังจากครบกำหนด 90 วัน ในมาตราการช่วยเหลือในกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพราะกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเชื่อว่าภายในระยะเวลาหลังจาก 90 วัน ผู้ประกันตนยังไม่สามารถพลิกพื้นจากวิกฤติได้
https://www.facebook.com/POLThaiPBSvideos/227039398582557/

 

กลับขึ้นด้านบน