วัดเสมียนนารี ทำบุญวันวิสาขบูชา ลดเสี่ยง COVID-19

วัดเสมียนนารี ทำบุญวันวิสาขบูชา ลดเสี่ยง COVID-19

วัดเสมียนนารี ทำบุญวันวิสาขบูชา ลดเสี่ยง COVID-19

รูปข่าว : วัดเสมียนนารี ทำบุญวันวิสาขบูชา ลดเสี่ยง COVID-19

วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ตั้งจุดคัดกรอง พร้อมติดตั้งฉากกั้นเว้นระยะห่างระหว่างพระสงฆ์และญาติโยมที่เข้ามาทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

วันนี้ (6 พ.ค.2563) วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ตั้งจุดคัดกรองประชาชนวัดไข้ทุกคน และให้เข้าทำบุญถวายสังฆทานวันวิสาขบูชา รอบละ 15 คนเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างทำบุญ


นอกจากนี้ วัดเสมียนนารียังได้ติดตั้งฉากกั้นเว้นระยะห่างระหว่างพระสงฆ์และญาติโยม จัดเก้าอี้ให้นั่งทำบุญให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยทางวัดฯ ย้ำว่า พิธีสงฆ์ทุกอย่างต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

 


ทั้งนี้ ในวันนี้ เวลา 10.00 น.วัดจะแจกทานสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดรายได้ จาก COVID-19 จำนวน 720 ชุด

 

 

กลับขึ้นด้านบน