ร้องขอคืนเงินจาก โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC

ร้องขอคืนเงินจาก โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC

ร้องขอคืนเงินจาก โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC

รูปข่าว : ร้องขอคืนเงินจาก โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC

ผู้ปกครองของนักเรียนแลกเปลี่ยน รวมตัวร้องกองปราบปราม หลังจ่ายเงินให้กับโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย แต่กลับถูกเลื่อนการเดินทางไปเรียนต่างประเทศอย่างไม่มีกำหนด

วันนี้ (7 พ.ค.2563) กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ กว่า 10 คน นำเอกสารและใบเสร็จโอนเงิน ยื่นเรื่องที่กองปราบปราม หลังอ้างว่าได้จ่ายเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของบริษัท AYC ประเทศไทย รวมผู้ปกครองกว่า 40 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ผู้ปกครองได้รับการติดต่อจากบริษัท ขอเลื่อนวันเดินทางออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เป็นเหตุให้ ผู้ปกครองทั้งหมดขอเงินคืน แต่กลับได้รับ E-Mail ตอบกลับชี้แจงเป็น 2 กรณีดังนี้

1.ให้นักเรียนทุนรักษาสิทธิการเป็นนักเรียนทุนของโครงการ AYC เพื่อใช้สิทธิเป็นนักเรียนทุนในรุ่นถัดไป 

2.นักเรียนทุนที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามข้อ 1 และต้องการลาออกจากการเป็นนักเรียนทุนของโครงการ AYC ทางโครงการจะชำระคืนเงินค่าโครงการส่วนที่เหลือที่ท่านได้ชำระมาแล้ว หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามที่โครงการได้แจ้งก่อนนี้

 

 


นางจรินทร ยิ่งวรากร ผู้ปกครอง ให้ข้อมูลว่า ต้องการส่งลูกไปเรียนแลกเปลี่ยนภาษาที่สหรัฐอเมริกา จ่ายเงินค่าเข้าร่วมโครงการไปแล้ว 388,000 บาท โดยโอนเงินส่วนหนึ่งเข้าบัญชีบริษัทโดยตรง แต่เงินอีกส่วนหนึ่งโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคล ที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของโครงการ แต่เมื่อใกล้ถึงวันเดินทางกลับไม่สามารถติดต่อกับโครงการได้อีกเลย 

นายเชษฐา สุนธรกิติ ให้ข้อมูลว่า โครงการดังกล่าวเคยเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ปกครอง เพราะมีตัวแทนบริษัทเข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียนโดยตรง โดยมีหลักฐานว่าก่อนหน้าได้ดำเนินโครงการจริง แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 กลับไม่สามารถติดต่อกับบริษัทได้เช่นเดียวกัน

ลักษณะของโครงการ จะรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่อายุ 14-17 ปี เรียนแลกเปลี่ยนภาษากว่า 10 ประเทศ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน ระยะสั้น ภาคฤดูร้อน 1 เดือน และ ระยะยาว 10 เดือน นัดเดินทางตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่  www.aycthailand.com   ปรากฏข้อความว่า "ขออภัยในความไม่สะดวก AYC ปิดทำการตามประกาศรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-12 เม.ย 63"   และเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏใน website ก็ติดต่อไม่ได้

ผู้สื่อข่าวจึงได้ตรวจสอบไปที่ www.facebook.com/aycinterculturalprograms/ ปรากฏข้อความแจ้งไว้หน้าเพจเมื่อวันที 4 พ.ค.2563 ว่า "เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างกว้างขวางและรุนแรงไปทั่วโลก ทำให้โครงการเอวายซี ที่ไดค้ดัเลือกนกัเรียนทุน และมีกำหนดการเดินทางแล้ว ได้ถูกระงบัโครงการไว ้และเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง

ทั้งนี้สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์ 084-111-7556 ตั้งแต่วันที่ 5 /05/256 ในช่วงเวลา 10.30-17.00 น. หรือ อีเมล์ ayc.social@aycthailand.com หากมิได้รับสายกรุณาฝากข้อความไว้แล้วจะติดต่อกลับโดยเร็ว นายสั่งการ อ่ำสำอางค์  ผู้อำนวยการโครงการเอวายซี" เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์ไปตามหมายเลขที่แจ้งไว้ก็ไม่สามารถติดต่อเช่นกัน 

  

กลับขึ้นด้านบน