พรุ่งนี้ สหภาพฯ บินไทย นัดยื่นหนังสือถึงนายกฯ ค้านแปรรูป

พรุ่งนี้ สหภาพฯ บินไทย นัดยื่นหนังสือถึงนายกฯ ค้านแปรรูป

พรุ่งนี้ สหภาพฯ บินไทย นัดยื่นหนังสือถึงนายกฯ ค้านแปรรูป

รูปข่าว : พรุ่งนี้ สหภาพฯ บินไทย นัดยื่นหนังสือถึงนายกฯ ค้านแปรรูป

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เตรียมบุกทำเนียบ 8 พ.ค.นี้ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ แสดงจุดยืนขอมีส่วนร่วมกับแผนฟื้นฟูฯ พร้อมคัดค้านแปรรูปบริษัทฯ

วันนี้ (7 พ.ค.2563) นายนเรศ ผึ้งยิ้ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (8 พ.ค.) เวลา 13.00 น. สหภาพฯ การบินไทย จะยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและแสดงจุดยืนของสหภาพฯ ต่อแผนฟื้นฟูปฏิรูปการบินไทยของรัฐบาล เนื่องจากกระแสข่าวต่าง ๆ ในระยะวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ที่ปรากฎตามสื่อเรื่องกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสหกิจ (คนร.) และการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา

สหภาพแรงงานรัฐวิสหกิจการบินไทย ขอแสดงจุดยืนในการดูแลปกป้องบริษัทการบินไทย เน้นในเรื่องของสถานะคงสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจ และการอยู่ร่วมกันของหน่วยงานทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รวมถึงสวัสดิการของพนักงานบริษัทฯ ตามสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานฯ การบินไทยเห็นด้วยกับการปรัปรุงแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร การเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท การลดค่าใช้จ่าย การกำจัดอิทธิพลทางการเมืองต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและจะส่งข้อมูลการทุจริตผ่านช่องทางที่รัฐบาลนำเสนอ รวมถึงการลดขนาดขององค์กรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และด้วยความสมัครใจของพนักงานตามแผนพื้นฟูบริษัท การบินไทยจำกัด (หาชน) ที่จะผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และไม่กระทบกับสภาพการจ้างของพนักงานบริษัทการบินไทยฯ

สหภาพแรงงานรัฐวิสหกิจการบินไทย และพนักงานยินดีให้ความร่ามมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟูบริษัทฯ โดยขอแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการแปรรูปบริษัทฯ ด้วยการแบ่งแยกหน่วยธุรกิจของบริษัทออกจากกัน หรือมีผลให้บริษัทการบินไทยพ้นสภาพจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ และต้องเป็นหนึ่งเดียวท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อความสมบูรณ์ของแผนฟื้นฟูในการทำให้บริษัทฯ ดำเนินไปตามแผนฯ สหภาพฯ ขอทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และหรือมีส่วนร่วมรับรู้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้แผนฟื้นฟูนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์จึงเรียนมาเพื่อแสดงจุดยืนของสหภาพฯ

 

กลับขึ้นด้านบน